Od wielu staramy się jako strona społeczna o zapewnienie przemian rozwojowych w firmie.

Jest szczególnie ważne, gdy decydenci szczebla krajowego wysyłają w publicznych wypowiedziach sprzeczne sygnały nt zmian sektora naftowego w Polsce.

 

Liczymy na odczytanie przesłania pisma do Premiera jako sygnał od załogi, że jest ona zainteresowana podmiotowym traktowaniem przez „decydentow”.

Powołany Zarząd X kadencji ma potencjał włączenia się w tworzenie wariantów rozwoju przemysłu naftowego, bo rozwój jest wymuszany przez duży import.

Trzeba pamiętać, że barwy Lotosu to nie tylko załoga spółek Grupy Kapitałowej, ale również zbliżona liczba pracowników stacji paliwowych.

Liczymy na konkrety, bo do zapowiadanego kilkakrotnie spotkania z Prezesem PKN Orlen jeszcze nie doszło.