I klasa bI klasa a

Regulamin

określający tryb pracy Komisji Medalowej powołanej przez Zarząd ZZIT GL dnia 2.03.2016r rekomendującej przyznanie Medali XXV lecia ZZIT GL  członkom Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy LOTOS S.A. oraz innym osobom zgodnie z uchwałą Delegatów w kadencji 2012-2017 z dnia 14.03.2016r zgodnie z art. 14 ust. 6 pkt 5 oraz art. 22 ust. 3 pkt 1 Statutu ZZIT GL

 

 

 • Rodzaje medali i ogólne zasady ich przyznawania do 2022 roku

 

 1. Kategorie Medali

 

 1. Medale I klasy40 szt:

– do przyznania w 2016 roku 25 szt (Konferencja Delegatów kwiecień/ Wigilia grudzień 2016)

– do przyznania w 2017 roku 5 szt (45 lat od powołania firmy – Sprawozdawczo-Wyborcza Konferencja Delegatów marzec 2017/Wigilia grudzień 2017)

– w kolejnej kadencji                 10 szt (2 rocznie)

 

 1. Medale II klasy40szt:

 

– do przyznania w 2016 roku 25 szt (Konferencja Delegatów kwiecień/ Wigilia grudzień 2016)

– do przyznania w 2017 roku 5 szt (45 lat od powołania firmy- Sprawozdawczo-Wyborcza Konferencja Delegatów marzec 2017/Wigilia grudzień 2017)

– w kolejnej kadencji                 10 szt (2 rocznie)

 

 1. Medale III klasy80 szt:

 

– do przyznania w 2016 roku   50 szt (Konferencja Delegatów kwiecień/ Wigilia grudzień 2016)

– do przyznania w 2017 roku 10 szt (45 lat od powołania firmy- Sprawozdawczo-Wyborcza Konferencja Delegatów marzec 2017/Wigilia grudzień 2017)

– w kolejnej kadencji                 20 szt (4 rocznie)

 

 

 1. Medale honorowe w poszczególnych kategoriach przyznawane są odpowiednio :

 

 1. Założycielom ZZIT w Rafinerii Gdańskiej ze stycznia 1991 (pierwsze wybory) i dotychczas czynni członkowie
 2. Członkom wszystkich Zarządów i Komisji Rewizyjnych poszczególnych kadencji
 3. Członkom ZZIT GL ze stażem 40 lat w Grupie LOTOS i poprzedników prawnych oraz z tym stażem we wszystkich spółkach zależnych
 4. Osobom godnym wyróżnienia spoza ZZIT GL, zasłużonym dla firmy lub ruchu związkowego

 

 1. Medale I klasy otrzymują uprawnieni wg łącznie pkt. 2 a, b i c lub pkt. 2d; a klasy II odpowiednio wg łącznie pkt. 2 a i c oraz wg łącznie pkt. 2 b i c lub pkt. 2d oraz pozostali medale klasy III

 

 • Szczegółowe zasady i tryb przyznawania medali  ZZIT GL

 

 1. Każdy członek ZZIT GL ma prawo zgłosić do Komisji Medalowej osobę do otrzymania medalu ze wskazaniem proponowanej klasy.
 2. Komisja Medalowa po zapoznaniu się z wnioskiem weryfikuje fakty związane z kandydatem oraz przedstawia rekomendacje Zarządowi ZZIT GLwg § 1 pkt 3
 3. Funkcję Zarządu ZZIT GL odnośnie przyznawania Medali w kolejnych latach przejmuje Kapituła Medali XXV lecia ZZIT GL tworzona przez członków ZZIT GL, którzy otrzymali Medal
 4. Zarząd ZZIT GL w głosowaniu tajnym decyduje po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Medalowej lub w kolejnych latach Kapituła podejmuje decyzje o nadaniu Medalu odpowiedniej klasy

 

 • Postanowienia inne

 

 1. Komisja Medalowa liczy 4 do 7 osób i jej skład osobowy może ulec zmianie w wyniku decyzji Zarządu ZZIT GL
 2. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Zarząd GL na wniosek Komisji Medalowej lub większości członków Kapituły