W raporcie z 23 listopada Haitong Bank wznowił wydawanie rekomendacji dla polskich spółek rafineryjnych z zaleceniem inwestycyjnym KUPUJ dla Grupy Lotos z ceną docelową 97,3 PLN oraz NEUTRALNIE dla PKN Orlen z ceną docelową 105,21 PLN.

Analitycy Haitong Bank uważają, że w krótkim terminie wyniki spółek rafineryjnych mogą być wspierane przez dobre momentum wynikowe związane z wysokimi notowaniami diesla i HSFO (ciężki olej opałowy).

Z kolei w średnim terminie największy wpływ na rynek paliw będą miały zmiany środowiskowe dotyczące ograniczenia konsumpcji ciężkiego oleju w transporcie morskim znane jako IMO2020, które powinny wpłynąć na rozszerzenie spreadu między dieslem a HSFO. Dzięki programowi EFRA (Efektywna Rafinacja), który zdaniem analityków doprowadzi do wzrostu udziału diesla w produkcji Gdańskiej rafinerii o 6-7 proc. Lotos powinien w największym stopniu skorzystać na wykorzystaniu nieefektywności rynkowych, które pojawią się po wejściu w życie IMO2020.

W przypadku PKN Orlen zmiany na rynku paliw bunkrowych nie powinny mieć większego wpływu na rentowność segmentu rafineryjnego. Jednak ze względu na przewidywaną słabość marż na lekkich destylatach (benzyny silnikowej oraz nafty) i większą ekspozycję Orlenu na ten segment, marża benchmarkowa spółki może znajdować się pod presją. W przypadku segmentu detalicznego PKN Orlen, analitycy Haitong Bank przewidują dalszy rozwój w ramach nowoczesnych formatów stacji paliw z naciskiem na rozszerzanie oferty poza paliwowej.

Z kolei segment petrochemiczny może doświadczyć większej presji na marże, które powinny zostać nadrobione przez uruchomienie kilku nowych inwestycji. Z Orlenem wiążą się jednak dodatkowe ryzyka, w tym ogłoszony program inwestycyjny w segmencie petrochemii szacowany na 8,5 mld PLN oraz potencjalne przejęcie Lotosu (9 mld PLN zakładając skup 66 proc. udziałów za gotówkę). Zdaniem analityków Haitong Bank przejmowanie konkurencji w okresie, kiedy ta może zacząć pokazywać rekordowe wyniki (efekt EFRA + IMO2020) może wymagać sporej premii. Z kolei segment petrochemiczny jest narażony na konkurencję ze strony amerykańskiej podaży zwłaszcza w obszarze poliolefin.

Grupa Lotos (KUPUJ, cena docelowa 97,30 PLN)

Analitycy Haitong Bank wierzą, że obecne otoczenie makroekonomiczne będzie premiowało produkcję diesla wobec lekkich i ciężkich frakcji, co zostanie dodatkowo wzmocnione przez wejście w życie przepisów ograniczających konsumpcję paliwa bunkrowego w transporcie morskim (IMO2020). Zdaniem analityków dzięki najwyższemu udziałowi średnich destylatów w produkcji, Grupa Lotos (52 proc. w strukturze, wobec 45 proc. średniej w regionie CEE) jest najlepiej spozycjonowana, aby skorzystać z obecnych trendów na rynku paliw.

Dodatkowo, dzięki uruchomieniu inwestycji EFRA udział średnich destylatów powinien wzrosnąć do 58-59 proc. Z kolei ekspozycja na segment wydobycia do pewnego stopnia zabezpiecza Lotos przed ewentualnym skokiem cen ropy. Analitycy Haitong Bank nie przewidują wzrostów wolumenu produkcji w obszarze wydobycia w 2019 r. Jednak już w 2020 r. segment powinny wesprzeć inwestycje na złożu Utagrd i wzrost wydobycia na złożu B8.

 

PKN Orlen (NEUTRALNIE, cena docelowa 105,21 PLN)

Zdaniem analityków Haitong Bank obecna wycena giełdowa PKN Orlen odpowiada wartości godziwej spółki. Oceniają spółkę przez pryzmat wysokiej dywersyfikacji ryzyka przez ekspozycję na trzy segmenty: rafineryjny, petrochemiczny i detaliczny, przestrzegając tym samym przed ocenianiem spółki tylko w kontekście działalności rafineryjnej.

Mimo tego, że w obecnych warunkach rynkowych mix produktowy Orlenu charakteryzujący się wysokim udziałem lekkich destylatów wypada nieco gorzej niż bardziej zorientowany na diesla Lotos, to w scenariuszu bazowym Haitong Bank marża segmentu rafineryjnego w Orlenie nie powinna ucierpieć wskutek IMO2020.

Z kolei ryzyka cenowe w segmencie rafineryjnym powinna być mitygowane przez uruchomienie nowych inwestycji, w tym instalacji polietylenu, PPF Splittera czy metatezy. Mimo rekordowych przyrostów wyników EBITDA segmentu detalicznego w ostatnich trzech latach, analitycy Haitong Bank wierzą, że dzięki unowocześnianiu kolejnych stacji benzynowych oraz rozszerzeniu oferty w dalszym ciągu istnieje spory potencjał do zwiększenia marży pozapaliwowej.