• Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym ma stać się konstytucją dla polskiej nauki na najbliższe lata. Ministerialny projekt ustawy, która miałaby wejść w życie od 1 października 2018 r., zostanie zaprezentowany podczas odbywającego się we wrześniu tego roku w Krakowie Narodowego Kongresu Nauki.

    O szansach i wyzwaniach stojących przed PG w kontekście nadchodzących zmian rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik mówi w wywiadzie na kanale w serwisie YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=perPi-_2f_E