Dokładnie przed rokiem, 7 października 2015, Grupa LOTOS rozpoczęła budowę instalacji Projektu EFRA – symbolicznym aktem wmurowania kamienia węgielnego.

Już w tym czasie pracowała obok wielka palownica wzmacniając grunt pod budowę budynku elektroenergetycznego, który jest już prawie gotowy.

Dopięte też było finansowanie ogromnej inwestycji wartej ok. 2,3 mld zł oraz umowy z najważniejszym wykonawcą – Kinetics Technology.

Główny plac projektu EFRA, który obecnie jest już wypełniony licznymi konstrukcjami, wyglądał wtedy tak:

EFRA 2015

Wkrótce po inauguracji, palownica znalazła się również na terenie tego placu i rozpoczęło się wstrzykiwanie w grunt dwudziestoparometrowych pali, na których stoi obecnie potężna estakada na rurociągi i kable (z prawej strony górnego zdjęcia).

Jesienią 2015 r. wykonano jeszcze rozbudowę drogi dojazdowej do rafinerii i przebudowę bramy wjazdowej. I była to pierwsza zakończona inwestycja Projektu EFRA.

Przez całą zimę trwała budowa budynku elektroenergetycznego oraz intensywne projektowanie instalacji, organizowanie dostaw i przygotowywanie kolejnych umów wykonawczych.

W marcu 2016, po uzyskaniu pozwoleń na budowę, ruszyły na głównym placu prace ziemne oraz palowanie gruntu. Rozpoczęło się też przygotowywanie zapleczy dla wykonawców. W kwietniu i maju ruszyły prace związane z budową sieci podziemnych i dróg dojazdowych oraz przygotowywanie terenu pod budowę zbiorników na półprodukty DCU.

Rozpoczęły się też prace fundamentowe. W czerwcu rozpoczęto też palowanie gruntu pod instalację HVDU i  magazyn koksu. Ruszyła budowa wielopiętrowych, wewnętrznych estakad na rurociągi i kable, które obecnie dominują na placu budowy. Przez lato większość prac fundamentowych została już wykonana. Najwyżej wyrosły w górę konstrukcje nośne reaktorów koksowania oraz zbiorników separacji wody od koksu (po lewej stronie zdjęcia). Ruszyła też budowa wytwórni tlenu.

– Na koniec września zaawansowanie wszystkich prac wyniosło ok. 34% – powiedział Grzegorz Błędowski, dyrektor projektu EFRA. – Zaawansowanie projektowania przekroczyło 80%,  zakupów i dostaw materiałów – ok. 40 proc., a realizacji – ok. 10%.

Uzyskano wszystkie niezbędne 34 pozwolenia na budowę, a kolejne pozwolenia będą dotyczyć projektów zamiennych w przypadku istotnych zmian dokonanych podczas realizacji poszczególnych obiektów.

Trwa uzupełnianie dokumentacji budowlanej, które powinno się zakończyć do końca października.

Wśród kluczowych instalacji projektu EFRA, najbardziej zaawansowana jest budowa wytwórni wodoru HGU, gdzie zakończono prace fundamentowe i rozpoczęto budowę  konstrukcji stalowych estakad, co oznacza wyprzedzenie harmonogramu o 7%. Druga w kolejności jest instalacja koksowania (DCU), ze stanem zaawansowania ok. 5 proc., zgodnie z harmonogramem. Bardzo szybko postępuje budowa dróg, sieci podziemnych i estakad między obiektowych, gdzie zaawansowanie przekracza 60% (nawet 30% powyżej planu).

Najważniejszym kamieniem milowym w najbliższych miesiącach będzie dostawa wszystkich dużych aparatów związanych z instalacjami, takich jak reaktory koksowania czy kolumny destylacyjne. Waga tych urządzeń może sięgać nawet 400 ton. Do 10 sztuk tych urządzeń przypłynie drogą morską na przełomie grudnia i stycznia, musimy się do tego przygotować logistycznie – przypomina dyrektor Błędowski.

Posadowienie tych aparatów na fundamentach powinno zakończyć się do końca lutego 2017 roku. Realizacja projektu EFRA wyprzedza harmonogram, o ok. 5 punktów procentowych. To zasługa bardzo wielu osób, nie tylko z Pionu Inwestycji, bo cała Grupa LOTOS i LOTOS Asfalt wspiera Projekt EFRA i żyje tym projektem, który przeniesie rafinerię LOTOSU na najwyższe piętro rafineryjnej technologii.