Odbyły się pierwsze rokowania w ramach sporu zbiorowego trwającego od 3 października br. W rozmowach z udziałem wiceprezesa Jarosława Kawuli oraz dyrektorów ds korporacyjnych oraz zasobów ludzkich ze strony ZZIT GL brał udział Andrzej Trzciński oraz Grzegorz Szade.

Rokowania trwały ponad 70 min i objęły połowę z zakresu tematyki sporu. Stanowisko pisemne władz firmy zostało przez ZZIT GL odrzucone z uwagi na wskazaną sprzeczność w stanowisku Pracodawcy z treścią ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Organizacja wskazała, że w przypadku podtrzymywania przedstawionego przez Pracodawcę stanowiska proponujemy zakończenie etapu rokowań i przejście do mediacji.

Pracodawca nie odniósł się przedstawionych faktów i w trakcie dalszych rozmów omawiano „od końca” zgłoszone żądania w ramach sporu. Ustalono, że podjęte od 4 miesięcy działania rekrutacyjne nie dały dotychczas efektów. Jako podstawę oczekiwań strony społecznej wzrostu o 55 osób zatrudnienia w poszczególnych zakładach produkcyjnych są wskazane podczas spotkań z ich przedstawicielami w sierpniu br.

Pracodawca podjął wcześniej decyzję o zatrudnieniu 34% liczby wskazanej podczas tych spotkań.

Wskazaliśmy konkretne argumenty w tej sprawie.
Jednocześnie podtrzymaliśmy oczekiwanie na podniesienie stawki dla nowych aparatowych na 4500 zł (na podobnej zasadzie jak ustalono wcześniej rozwiązanie górnej stawki sterowniczych).

Przed zakończeniem rozmów wskazaliśmy brak logicznego działania Pracodawcy, gdy kwestionuje liczbę członków organizacji ZZIT GL z których wynagrodzeń przekazuje potrącane z wynagrodzeń składki na rzecz naszej organizacji.