Informujemy o zakończeniu sporu zbiorowego w Grupie LOTOS S.A. za 2016 rok.

Ponadto w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej  trwa proces rokowań w ramach sporów zbiorowych w temacie wzrostu wynagrodzeń na 2017 rok.

W ramach „marcowego” sporu w Grupie Lotos S.A. jesteśmy na etapie uzgadniania protokołu rozbieżności i w najbliższym czasie rozpocznie się etap mediacji w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

Spory zbiorowe w sprawie wynagrodzeń 2017 trwają w GL SA; Lotos Kolej; Lotos Serwis; Lotos Ochrona; Lotos Lab; Lotos Asfalt i Lotos Straż.

W Lotos Oil toczą się wydłużone negocjacje wg ZUZP.

W Grupie LOTOS S.A. ustalono konieczność spisania „Protokołu rozbieżności” i przejście do mediacji. Jeśli z mediacji w GL SA będzie wynikało przeniesienie rozwiązań wypracowanych w mediacjach na spółki to nie będzie tam etapu mediacji.

Obecnie cztery związki (MZZPRC, WZZ, Alternatywa i ZZIT GL) mają jedno stanowisko nt kwotowych podwyżek dla pracowników.

Różnice co do kwot są w poszczególnych spółkach (w których w sporach są jeszcze BZZ oraz MZZOP), ale wynika to z różnych uwarunkowań. Rokowania nie są łatwe, ale jest diametralnie nowe podejście, bo kilkanaście spotkań w ramach dzisiaj zakończonego sporu pokazało, że argumenty zz trzeba brać pod uwagę!

Uprawnionych do uzyskania świadczenia w Metlife jest 87% pracowników GL SA.

Jest to w rozumieniu strony społecznej „rozliczenie” braku podwyżek w 2016 roku.

Jeśli pracownicy spółek będą zainteresowani podobnym rozwiązaniem w swoich spółkach to związki zawodowe uwzględnią to stanowisko w ramach toczących się sporów.

Jeśli ktoś zrezygnuje z uzyskanego w Porozumieniu świadczenia to będzie to tylko radość dla Pracodawcy, który zaoszczędzi z prawie 800 000 zł, które powinien na to przeznaczyć.

Uprawnienie do korzystania z ubezpieczenia wynika z ZUZP we wszystkich spółkach „spadkobiercach Rafinerii Gdańskiej SA”.

Najważniejsze są rozwiązania na przyszłość czyli podwyżki na kolejne lata i ewentualny wzrost składek na Metlife na stałe. Ważne, że reprezentując członków naszych organizacji stanowiących 32% załogi udało się umożliwić świadczenie dla ponad 1200 pracowników.

Istotne jest również, że już we wrześniu przedstawiono wniosek o ustalenie parametrów zmian wynagrodzeń na kilka lat wcześniej jak jest to stosowane w poważnych koncernach.

 

Z okazji zbliżających się świąt, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także rodzinnych spotkań z budzącą się do życia przyrodą.

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego, a przy tym wszystkim stołu bogatego.

Na tę Wielkanoc życzyć wypada ciepła domowego, miłości bliźniego, placka wybornego i spokoju świętego.