Pracodawca nie skorzystał z oferty podpisania Porozumienia w wersji zaproponowanej przez stronę społeczną sporu zbiorowego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie konfliktu społecznego będzie dokonane w ramach toczącego się już od dnia 14 marca br sporu zbiorowego .

Protokół rozbieżności był uzgodniony z Pracodawcą od drugiej dekady kwietnia i brak dobrej woli nie pozwalał na zakończenie konfliktu. Zgodnie z ustawa i z wnioskiem wysłanym dnia 23 maja Minister wyznaczył Mediatora.

Decyzja z Ministerstwa wpłynęła dopiero  dnia 5 lipca.

Jak ustalono telefonicznie z p. Włodzimierzem Szordykowskim pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek dnia 10 lipca o godz. 10 w siedzibie związków zawodowych.

Strona społeczna to jak widać jedyne dwa reprezentatywne związki zawodowe ZZIT GL i MZZ PRC.

Związki zawodowe opowiadały się za pilnym podpisaniem porozumienia, ale stawiały jeden warunek: waloryzacja miała obejmować wszystkich pracowników zatrudnionych po październiku 2016 roku, również tych zatrudnionych na podstawie umów na czas określony oraz pracowników, którym zostały dwa lata do emerytury.

Sytuacja w ramach sporów zbiorowych w pozostałych spółkach:

 LOTOS Paliwa – 6 spotkań

Propozycja ZZ od lipca:

  • zarobki do 5.000,00 zł                        – 350 zł podwyżki
  • zarobki 5.000,01 zł – 7.500,00 zł       – 250 zł podwyżki
  • zarobki powyżej 7.500,01 zł              – jednorazowa nagroda specjalna 2000 zł

Lotos Lab – 5 spotkań

Propozycja ZZ:

  • dla wszystkich o 300 zł od lipca

Lotos Ochrona – 5 spotkań

Wynagrodzenie zasadnicze – podwyżka w zł od lipca

Tu jest zgodność ZZ (bez WZZ, który oczekuje 250 zł dla ostatniej grupy) i Pracodawcy

Lotos Serwis – 7 spotkań

Propozycja ZZ:

  • zarobki do 5000,- złotych brutto – 400,- złotych brutto;
  • zarobki od 5001,- do 8500,- złotych brutto – 300,- złotych brutto
  • powyżej 8500 wypłata jednorazowej nagrody w wysokości 2000,- złotych brutto

Lotos Straż – 3 spotkania

Propozycja ZZ:

150 zł od stycznia i 230 od lipca dla zarabiających do 10.000 zł

 

Lotos Asfalt – 4 spotkania

Propozycja ZZ:

150 zł od stycznia i 230 zł od lipca

 

Lotos Oil – wiele spotkań, ale bez spory – wydano Zarządzenie