Dnia 22 września 2016 roku w Brukseli podczas Sesji Plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbyła się debata na temat Stanu Unii Europejskiej z udziałem Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a JUNCKERA.

Ponadto, głos zabrali  Markus BEYRER, dyrektor generalny BusinessEurope, Luca VISENTINI, sekretarz generalny ETUC, oraz Conny REUTER, współprzewodniczący grupy łącznikowej ds. europejskich organizacji i sieci społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas swojego wystąpienia Przewodniczący Juncker podkreślił, iż Unia Europejska przeżywa pogłębiający się kryzys w kontekście braku inwestycji, kryzysu związanego z kwestią uchodźców i Brexitem.

Szef KE podkreślił, że propozycja pomocy uchodźcom nie może zostać zignorowana. Kraje, które nie będą przyjmowały uchodźców powinny aktywnie uczestniczyć w ochronie granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

Zamiast mówić o przyczynach migracji trzeba podejmować odpowiedzialne decyzje, aby zapobiec wszelkim możliwym niebezpieczeństwom.

Juncker podzielił się również refleksją dotyczącą relacji Europy z kontynentem afrykańskim – jeżeli Europa nie będzie inwestować w Afrykę to Afryka przybędzie do Europy.

Afrykanie liczą na pomoc Europy.  Oprócz kwestii uchodźców Przewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił jak ważne jest pobudzenie inwestycji, wzrost konkurencyjności, a także długofalowy wzrost w gospodarce europejskiej.

Przypomniał, że od 2010 roku Unia Europejska stworzyła osiem milionów nowych miejsc pracy i zaznaczył, że Europejskie Fundusze Inwestycji Strategicznych i jednolity rynek cyfrowy wygeneruje kolejne miliony potencjalnego zatrudnienia.

Unia Europejska ma duży problem z bezrobociem, szczególnie wśród osób młodych.

Dlatego nowy projekt ma na celu powołanie unijnego korpusu wolontariuszy na rzecz solidarności, który przemieszczając się, zdobywając doświadczenie pomagać będzie w sytuacjach kryzysu migracyjnego, czy klęsk żywiołowych zarówno w Europie jak i na świecie.

Do 2020 roku korpus mógłby liczyć około 100 tysięcy osób. W ramach Gwarancji dla Młodzieży Unia Europejska przewiduje wydatki na poziomie 6,3 miliarda euro.

„Dodatkowo chcemy stworzyć nowe możliwości dla osób młodych w programu Erasmus Plus, w zakresie staży długoterminowych” – podkreślił Przewodniczący Juncker.

Markus BEYRER
, dyrektor generalny BusinessEurope – Unia wymaga reform, wynik Brexitu spowodował, że są one jeszcze istotniejsze. Komisja powinna odgrywać rolę kluczową w tej kwestii i powinna mocniej zaangażować do tego działania partnerów społecznych. Chcemy, aby dialog społeczny był promotorem reform      w Unii Europejskiej. Cieszy nas bezpieczeństwo granic zewnętrznych, inwestycje na kontynencie afrykańskim, ale musimy mieć większą determinację w negocjacjach z Wielką Brytanią. Integralność rynku wewnętrznego stanowi tu priorytet i jest filarem dobrobytu. W ramach gospodarki cyfrowej nadal jest zbyt dużo przeszkód wiążących się z konkurencyjnością.” 

Luca VISENTINI, sekretarz generalny ETUC –   To czasy stawiające wielkie wyzwania dla UE, jednak nie wszyscy podzielają to zdanie. Jesteśmy rozczarowani wynikiem debaty w Bratysławie. Jako partnerzy chcemy być włączani do tych dyskusji. Cieszymy się z drugiej fazy Planu inwestycyjnego Przewodniczącego Junckera. Potrzebujemy uruchomienia dużych środków publicznych. Chcemy, aby UE była bardziej pro – pracownicza, gdyż polityka oszczędności i cięcia kosztów się nie sprawdziły. Zrównoważony wzrost oznacza, że płace minimalne są dla nas istotne, dlatego stworzyliśmy kampanie na rzecz ich wzrostu. Partnerzy społeczni potrzebują wsparcia w walce z dumpingiem społecznym.”
Filar praw społecznych to świetna inicjatywa. Chcemy propozycji, które podwyższą płace. Musimy przekonywać Państwa członkowskie żeby przestrzegały tych praw.Gabriele Bischoff – Przewodnicząca Grupy Pracowników, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – 
  Europa przechodzi przez kryzys w grupie pracowników –  mamy pomysły, ale pracujemy na zasadzie konsensusu. Słowa nie wystarczą, potrzebne są wspólne działania. Musimy w sposób zdecydowany bronić osiągnięć europejskich. Ważne jest to, aby ponownie zdobyć zaufanie pracowników. Filar Społeczny jest do tego dobrym narzędziem, ten projekt jest bardzo ważny i potrzebny, abyśmy mieli godziwe miejsca pracy w UE. W listopadzie organizujemy dużą konferencję z MOP dotyczącą przyszłości pracy. To dobry moment aby zastanowić się nad wspólnym działaniem w tym kierunku.”

Wioletta Janoszka