Po pięć organizacji weszło od dnia 21 marca w spór zbiorowy w Lotos Serwis, Lotos Asfalt, Lotos Ochrona i Lotos Paliwa.

Po cztery organizacje są w sporze w Lotos Kolej, Lotos Straż oraz Lotos Lab.

Jedyny postulat to podwyżka wynagrodzeń każdego pracownika o 400zł od początku roku z terminem decyzji o realizacji do dnia 27 marca.

Szóstka związków zawodowych, które działają w zależności od spółki w której ma swoich członków to ZZIT GL, MZZ PRC, WZZ, BZZ, MZZ OP oraz ZZ Alternatywa.

Odpowiednio, więc w siedmiu z terminem realizacji postulatu  do 27 marca tj. sporach w spółkach córkach są – ZZIT GL i MZZ PRC.

W sześciu sporach są – BZZ i WZZ.

W trzech – MZZ OP, a w jednym z nich uczestniczy ZZ Alternatywa.

W poprzednio zgłoszonych sporach w Grupie LOTO S.A. prawdopodobnie dojdzie do kolejnego etapu.

Ważne, że pomimo stwierdzeń pełnomocnika Zarządu Grupy LOTOS S.A., że  bez wypowiedzenia ZUZP nie można wchodzić w spór w obu sporach (tych zgłoszonych od 31 stycznia oraz 14 marca) formalne rokowania mają toczyć się w najbliższy piątek 24 marca.

Na zdjęciu powyżej przedstawiamy kolejną plakietkę, którą  prezentowała większość obecnych pracowników na spotkaniu z Zarządem Grupy LOTOS (mieli po 2 różne plakietki), a które Prezes Marcin Jastrzębski nazwał gustownymi…