Kalendarium GZR od 14 08 1980r do 2 09 1980r

W 2015 roku jest szczególna okazja do podsumowań wykorzystania szans ostatnich 35 lat w naszej firmie tzn. oceny tego co uzyskaliśmy w wyniku przemian z sierpnia 1980 roku.

Zmiany ustrojowe w których w pamiętnym sierpniu swój aktywny udział brała ówczesna załoga naszej firmy powinny być naszym zdaniem okazją do publicznego przedstawienia uczestników tych wydarzeń oraz całej drogi do dnia dzisiejszego Grupy LOTOS S.A. oraz planów jej kolejnych etapów rozwoju.

Właśnie w sierpniu 1990 roku czyli 25 lat temu na rynku pojawił się nasz sztandarowy produkt olej LOTOS. Było to dedykowane X-leciu przemian z 1980r.

Już w styczniu br związki zawodowe wnioskowały do władz firmy o zebranie dostępnych materiałów z historii firmy na tle tych ogólnych zmian otoczenia z wykorzystaniem np. pierwszych receptur tego oleju mineralnego z wykorzystaniem olejów bazowych, które powstały w pracowni obecnej spółki LOTOS Lab, a stały się tak ważną polską marką.

Istotne jest przedstawienie efektów włączenia się naszej załogi w możliwość przeprowadzenia krajowych przemian. Naszym zdaniem warto uratować od zapomnienia wszelką materialną dokumentację z ostatnich 35 lat poprzez wydanie okolicznościowego Biuletynu.

Chcemy współtworzyć przygotowanie do organizacji ewentualnych uroczystości, które naszym zdaniem powinny odbyć się w drugiej dekadzie sierpnia br.

Istotni są wszyscy, którzy przez te lata poznawali z bliska LOTOS. Warto uwzględnić w uroczystościach członków Rad Nadzorczych wszystkich kadencji oraz inne osoby mające wpływ na przeszłość i dzień dzisiejszy firmy m.in. powinno obejmować wszystkie osoby „związane” w przeszłości z naszą firmą np. poprzez Spółdzielnię Świetlik, ale również inne ważne postacie Polski i Pomorza.

Prawdopodobnie w 15 sierpnie rozpocznie się cykl uroczystości, których finał będzie w grudniu br.

Podkreślić należy, że to pierwszy przewodniczący ZZIT w naszej firmie Zbigniew Kotuła na instalacji 900, a  Władysław Bielicki (obecny członek Zarządu ZZIT GL) na instalacjach 1100 i 1200 w tamtym pamiętnym sierpniu 1980 r (konkretnie w sobotę dnia 16 sierpnia) podjęli się zatrzymania tych instalacji produkcyjnych – jest to moment przyłączenia się załogi do protestu.

Odbywało się to na „polecenie” Komitetu Strajkowego w osobie Grzegorza Ungiera. Szefem w tym Komitecie z ramienia instalacji paliwowych był Wojciech Jamrozik.

Wtedy to własnie było przejawem odwagi, bo działo się to w czasie, gdy wszyscy szefowie byli w firmie, a zagrożony system polityczny mógł wiele…

Pierwszy projekt pomnika

Biuletyn z 25 sierpnia 1980r już przedstawiał projekt pomnika poświęconego poległym stoczniowcom w 1970r.

Zapraszamy do udziału w obchodach…