Awaria w PKN… Powinien to być sygnał o skutkach ewentualnych zmian we władzach Grupy Lotos!