Przedstawiciele pracodawcy GL S.A. spotkali się z reprezentantami organizacji związkowych 17 listopada br. w Gdańsku. Celem było przekazanie aktualnego statusu procesu łączenia oraz zaplanowanie dalszych rozmów. Ustalono, że negocjacje dot. pracowników, którzy docelowo znajdą się w połączonym koncernie multienergetycznym powinny rozpocząć się pod koniec listopada.

Na wstępie omówiono kwestię przedłużenia do 14 stycznia 2022 roku terminu realizacji środków zaradczych dla fuzji PKN Orlen i Grupy LOTOS. Chodzi o czas, jaki płocki koncern ma na skompletowanie całości dokumentów i przedłożenie ich Komisji Europejskiej. Przywołano także słowa prezesa zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka, iż decyzja ta nie wpływa na termin zakończenia procesu połączenia z Grupą LOTOS, które nadal planowane jest na koniec pierwszego półrocza 2022 roku.

Przedstawiciele związków zawodowych zawnioskowali o zaktualizowanie stanu wiedzy co do prac nad strukturą poszczególnych paczek środków zaradczych. Spotkanie informacyjne w tym zakresie zaplanowano wstępnie na za 2 tygodnie. Pod koniec listopada br. mają także ruszyć negocjacje dot. społecznych akcentów tworzenia koncernu multienergetycznego.

Zgodnie z poleceniem prezesa zarządu Grupy LOTOS z dnia 12 listopada 2021 r. rozpoczynają się również prace nad przygotowaniem całej naszej grupy kapitałowej do funkcjonowania w ramach multikoncernu. Powołane dla poszczególnych obszarów czy też spółek GK LOTOS zespoły będą analizować, jak wykorzystać potencjały łączących się podmiotów do utworzenia spójnej i dojrzałej organizacji. W tym kontekście sygnalizowane było zagadnienie właściwego ukształtowania i przygotowania centrów kompetencyjnych, dla których liderem mogą być podmioty z dotychczasowej GK LOTOS.