Dnia 6 marca 2015r w siedzibie Grupy LOTOS S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech związków zawodowych działających w LOTOS Lab z prezesem POLWAX p. Dominikiem Tomczykiem. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Naczelny LOTOS Lab Dariusz Maciejewski. Spotkanie trwało prawie dwie godziny. Po prezentacji struktury i specyfiki firmy. W swoim wystąpieniu nawiązywał do funkcjonujących w firmie związków zawodowych oraz na zapytanie określił tegoroczne podwyżki dla pracowników na poziomie 4%. Prezes zapowiedział pełny dialog społeczny i współdziałanie z nowymi organizacjami związkowymi, które wejdą poprzez swoich członków do firmy POLWAX.

Z uwagi na znaczące uzwiązkowienie oddziałów południowych LOTOS Lab p. Dominik Tomczyk wyraził gotowość do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi reprezentującymi tych pracowników.

Jest zapowiedź uwzględnienia przedstawianych postulatów związków zawodowych podczas piątkowego spotkania.

W tej sprawie planowane jest kolejne spotkanie w Warszawie w Biurze Handlowym Grupy LOTOS S.A. dnia 26 marca.