Przedstawiciele Grupy LOTOS, na czele z prezes Zofią Paryłą, po raz kolejny spotkali się z reprezentantami Związków Zawodowych i Rady Pracowników. Zebranie negocjacyjne odbyło się w piątek 2 lipca w siedzibie spółki LOTOS Terminale w Czechowicach-Dziedzicach. Nie było jednak na tym spotkaniu przedstawicieli PKN Orlen.

Trzy zadaniowe zespoły będą pracować nad porozumieniami dla pracowników – ustalono na spotkaniu przedstawicieli Grupy LOTOS z członkami Związków Zawodowych i Rady Pracowników. Pierwszy zespół zajmie się gwarancjami dla pracowników Grupy LOTOS, przechodzących do LOTOS Asfalt. Drugi – dla pracowników, wychodzących poza koncern. Trzeci – dla pracowników, którzy przejdą do PKN Orlen.

Na poprzednim spotkaniu, które odbyło się 11 czerwca w Gdańsku, pracodawca przedstawił zarys porozumienia na okoliczność przejścia części pracowników Grupy LOTOS do LOTOS Asfalt. Treść dokumentu została przeanalizowana przez związki zawodowe i uzupełniona o propozycje swoich zapisów. Mecenas Dariusz Mądry zwrócił uwagę, że uzupełnienia wprowadzone przez związki zawodowe odnoszą się do całej Grupy Kapitałowej LOTOS, a projekt porozumienia transferowego dotyczy tylko pracowników Grupy LOTOS, którzy w październiku 2021 roku mają przejść do spółki LOTOS Asfalt.

Na spotkaniu ustalono więc, że negocjacje zostaną rozdzielone na trzy zespoły. Pierwsza podgrupa zajmie się gwarancjami dla pracowników Grupy LOTOS przechodzących do LOTOS Asfalt, druga – dla pracowników wychodzących poza koncern, a trzecia – dla pracowników, którzy przejdą do PKN Orlen.

Obie strony podkreślały, że zależy im na otwartym dialogu. Przedstawiciele związków wyjaśnili, że nadrzędnym celem jest dla nich bezpieczeństwo pracowników. – Nasze intencje są jasne. Najważniejsi są dla nas ludzie. Liczymy na wspólne wypracowanie porozumienia i wsparcie ze strony pracodawcy – przekazali.

Zaznaczono, że skupienie się na zabezpieczeniu pracowników wychodzących poza nowy koncern jest wyrazem troski zarówno LOTOSU, jak i państwa polskiego. – Składamy deklarację o dostępności dla strony społecznej. Jesteśmy do dyspozycji pracowników – przekazali na koniec przedstawiciele pracodawcy.

Na koniec podkreślono, że o konkretnych krokach, dotyczących zmian kadrowych będzie można mówić dopiero, gdy zrealizowane zostaną środki zaradcze, wyznaczone przez Komisję Europejską. W przypadku braku ich realizacji, przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS nie dojdzie do skutku. Kolejne spotkanie negocjacyjne będzie dotyczyło pracowników Grupy LOTOS, przechodzących do LOTOS Asfalt.