Przedstawiciele pracodawcy ponownie rozmawiali ze stroną społeczną o projektach pierwszych dwóch porozumień – 12 sierpnia w Gdańsku. Najpierw zajęto się kwestią uprawnień pracowników Grupy LOTOS przechodzących do LOTOS Asfalt. Potem dyskutowano pakiet zabezpieczający interesy pracowników wychodzących poza koncern. Kolejne negocjacje zaplanowano na 25 (I pakiet) oraz 30 (II pakiet) sierpnia.

Dyskutowano o trybie postępowania przy dokumentach zabezpieczających pracowników tych części GK LOTOS, które zgodnie z realizacją środków zaradczych zostaną zbyte na rzecz zewnętrznych inwestorów. Strony ustaliły, że przy obecnym stanie wiedzy zasadne jest stworzenie szkieletu gwarancji obejmujących wszystkich pracowników, którzy nie znajdą się w tworzonym koncernie multienergetycznym. Natomiast, w miarę jak znane będą kolejne detale dotyczące poszczególnych elementów całej transakcji, strony będą uzgadniać konkretne zapisy dla konkretnych grup pracowników. Pracodawca zaapelował do przedstawicieli organizacji związkowych o wylistowanie zagadnień, które powinny znaleźć się w takich porozumieniach, a które będą stanowiły punkt wyjścia do dalszych negocjacji.