29 maja odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu PKN Orlen S.A. i Zarządu Grupy LOTOS S.A. ze przedstawicielami strony społecznej Grupy Kapitałowej LOTOS na terenie gdańskiej rafinerii. Do spotkania doszło po monicie Rady Pracowników i 4-ch organizacji związkowych tj. MZZ OP, MZZ PRC, ZZ PTK i ZZIT GL z dnia 18 maja.

Już 1 marca Prezes Orlenu zapowiadał w kontakcie telefonicznym, że spotka się stroną społeczną w ciągu 2 tygodni ale potrzeba było prawie 3 miesięcy aby te spotkanie doszło do skutku.

Pan Obajtek przedstawił w zarysie koncepcję połączenia Orlenu z Lotosem. Na spotkaniu padły ogólnikowe stwierdzenia, że połączenie obu firm będzie służyło POLSKIEJ RACJI STANU i będzie korzystne dla obu firm. Padło zapewnienie, że proces ten nie będzie niósł za sobą negatywnych skutków dla Pomorza i pracowników. Przykładem  może być czeski Unipetrol – zapewniał Pan Obajtek.  Strona społeczna kładła nacisk na dalszy rozwój naszej firmy i czy to będzie z korzyścią dla Lotosu i ich pracowników. Nie uzyskano konkretnych odpowiedzi  co do rozwoju dalszego gdańskiej rafinerii a tym bardziej spółek mających siedziby na południu Polski.  Na tym spotkanie zakończono z zapowiedzią dalszych spotkań mających się odbyć w przyszłości.