Miasta ratingi

Oceny ratingowe największych miast.

Szczegóły najlepiej oglądać po „kliknięciu” w obrazki.

Polska i Węgry

Dochód narodowy na obywatela Polski i Węgier