elektrownia wodna ministerstwo środowiska
Polska jest krajem o ujemnym bilansie wodnym. Dlatego priorytetem jest racjonalne użytkowanie zasobami wodnymi i retencja. To wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa powodziowego – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko w trakcie uroczystości podpisania porozumienia w sprawie budowy Stopnia Wodnego Siarzewo.

 

Według niego ta inwestycja pozwoli na magazynowanie energii wodnej. – Nie pozostaje nic innego, jak użyć tę energię do produkcji z OZE albo dla jej zabezpieczenia w formie energii wodnej – dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się wiceminister Andrzej Piotrowski, według którego dzięki budowie stopnia wodnego i budowy elektrowni 80 MW będzie można pozyskiwać energię z OZE. – Zyskujemy cenną, dyspozycyjną i czystą energię. Co więcej sterowalną. Pozwala uzyskać dodatkowy margines na wprowadzenie tych źródeł, które są ekologiczne, ale niestabilne do systemu – powiedział wiceminister.

Zakładane przedsięwzięcia wpisują się również w plany resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. – 14 czerwca 2016 roku przyjęty został plan rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2030 z perspektywą do 2030 roku. To zostało wpisane w Plan Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Morawieckiego oraz zgłoszone do Planu Junckera – powiedział wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna. Podkreślił przy tym, że priorytetem jest przywrócenie Wisły jako drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym.

Według wiceministra środowiska Mariusza Gajdy całkowity koszt budowy stopnia wodnego i elektrowni o mocy 80 MW ma wynieść 2,2 mld złotych, a inwestycja ma zostać ukończona w 2025 roku. – Wcześniej koszt szacowaliśmy na 3,5 mld złotych. Dokonaliśmy jednak weryfikacji kosztów poprzez m.in. zastosowanie nowszych i bardziej przyjaznych środowisku technologii. W latach 2018-2019 przygotujemy dokumentację i liczymy na uzyskanie wszystkich możliwych pozwoleń. Całość projektu zakończy się w 2025 roku. Ten termin jest do zrealizowania – podkreślił wiceminister Gajda.

Fot. BiznesAlert

Ruszy budowa Stopnia Wodnego Siarzewo. „Zyskujemy cenną i czystą energię”