Zakończyły się negocjacje płacowe w Grupie LOTOS S.A. prowadzone od początku grudnia.

Pomimo wielu wcześniejszych spotkań od września oraz trzech tur negocjacyjnych w grudniu ubr, dwóch w styczniu, a także pięciu spotkań w lutym nie doszło do zawarcia Porozumienia (w związku z upływem ostatecznego terminu układowego).

Pracodawca zaproponował wzrost wynagrodzeń na poziomie 53% przedstawionych oczekiwań strony społecznej.

Dnia 12 grudnia 2019r wszedł w życie zmieniony Układ Zbiorowy, który znacząco zawęził wynagrodzenia zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, ale wyniku porównania z otoczeniem ponad 300 pracowników uzyskało wyższe rynkowe wynagrodzenia . Zdaniem ZZIT GL zaproponowane zasady wynagradzania wymagają jeszcze:

  • skorygowania przyjętych założeń prac firmy MERCER na zgodne z § 8 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
  • przedstawienia zasad kwalifikacji do kategorii zaszeregowania w poszczególnych obszarach firmy dla konkretnych stanowisk (brak przekazania stronie społecznej wyników prac firmy MERCER będących podstawą nowych reguł)
  • ograniczenia do maksymalnie trzech kategorii zaszeregowania dla danego stanowiska pracy
  • wyeliminowania sytuacji pokrywania się kategorii dla zatrudnionych na stanowiskach z podziałem na podstawowe i odpowiednio poziom młodszego i starszego… (dopuszczalne jedynie po 2 identyczne kategorie)
  • zapewnienie o utrzymaniu parametrów premii rocznej na kolejne lata na racjonalnym poziomie i zachowania premii na poziomie proporcjonalnym do wypłat i wyników wyznaczonych i zrealizowanych w latach 2011- 2019

Wobec braku zawarcia Porozumienia (zgodnie z ZUZP w terminie do końca lutego) Pracodawca wyda zarządzenie w tej sprawie do dnia 10 marca.

Ustalono, że w czwartek 5 marca odbędzie ze stroną związków zawodowych konsultacja założeń przygotowywanego zarządzenia. Pracodawca zadeklarował gotowość do utrzymania zwiększenia środków na wynagrodzenia na poziomie wyższym niż w 2019r.