lotos-240x148

      Sytuacja firm Grupy Kapitałowej ma wpływ na efekty, które mogą być osiągane w najbliższym czasie. Doszło do wielu zmian w zatrudnieniu w firmach Grupy Kapitałowej. Spotkanie Zarządu Grupy LOTOS z przedstawicielami związków zawodowych działających w całej GK LOTOS miało swoją zapowiedź dnia 1 grudnia z agendą możliwości podjęcia dyskusji o wszystkich sprawach, które dla załogi i związków zawodowych są istotne. Połowa z ponad godzinnego spotkania dotyczyła wyjaśnień Zarządu nt odejścia z firm GK wielu osób. Dyskusji o tych sprawach, które dla załogi i związków zawodowych są bardzo istotne wykazała podział wśród związków zawodowych w ocenie tej sytuacji.

      Zwłaszcza dotyczących zmian kadrowych w GK Lotos w ostatnim czasie. Pan prezes Marcin Jastrzębski odpowiedział, że ten temat dotyczy 14 osób. Podkreślił inny pomysł na działalność biur sponsoringu i reklamy oraz odwrócenia proporcji nakładów na te sfery. Podkreślano, że redukcja zatrudnienia nie dotyczyła segmentu produkcji i techniki. I nie ma aktualnie żadnych list osób do ewentualnych zwolnień. Nasz związek już wiele miesięcy temu apelował, aby nie ułatwiać firmie i nie podpisywać porozumień w sprawie ewentualnego odejścia z firmy.

      Niestety również kilka osób z naszej organizacji dotknęły te działania. Podejmujemy tematy na drodze prawnej, ale wiąże się to z wykazaniem, że porozumienia zostały zawarte na skutek błędu lub groźby. Wypadek dokonania zwolnień w trybie dyscyplinarnym umożliwia wykazanie zaistniałej sytuacji.

      Podczas spotkania Zarząd przedstawił zapowiedź finalizowania strategii firmy na lata 2017-2018 oraz dodatkowo w perspektywie do 2022r.

      Będzie ta Strategia prezentowana najprawdopodobniej dnia 15 grudnia, gdy zatwierdzi ją Rada Nadzorcza. Zgodnie z zapowiedzią p. Marcina Jastrzębskiego będzie możliwość oglądania na żywo transmisji z prezentacji strategii poprzez LOTOSTRADĘ.

      Dwa dni później ZZIT GL dyskutował z przedstawicielami władz LOTOS Serwis w związku z zapytaniami z dnia 5 grudnia o obronę poszczególnych pracowników tej firmy oraz o obecnej atmosferze w tej spółce. Omawiano również fakt głębokich  dokonanych zmian kadrowych (za porozumieniem) również w odniesieniu do naszych członków. Podkreśliliśmy odpowiedzialność władz firmy za skutki takich działań przed REMONT 2017 oraz, że jako związki zawodowe będziemy analizować i rejestrować wszystkie takie przypadki. Przyjdzie czas na ich podsumowanie na szczeblu Grupy Kapitałowej i organów nadzorczych. Pracownicy LOTOS Serwis zaskakiwani są również zapowiedziami ograniczenia możliwości poruszania się środkami transportu po terenie firm GK.

     Jest to bardzo dziwne, gdyż powrót do pojazdów z napędem elektrycznym wiąże się z zagrożeniem wybuchowym w poszczególnych rejonach firm LOTOS do których mają docierać brygady pracowników.

     Jak z tego wynika widać brak doświadczenia przy podejmowaniu takich decyzji, a przede wszystkim nie nastraja do uroczystego świętowania podczas proponowanego przez Zarząd spotkania opłatkowego.

     Nie może być inaczej, gdy łącznie kilkadziesiąt osób straciła pracę lub znaczącą część wynagrodzenia. Jednocześnie nie doszło do porozumienia w sprawie wynagrodzeń na 2017r oraz satysfakcjonującej rekompensaty za brak regulacji wynagrodzeń w 2016r.