Autor obrazów Ojców założycieli – Wojciech Kierkuć