Prezydent Gdańska docenił koncepcje i systemy innowacyjne w zakresie ochrony środowiska wdrożone dzięki prof. dr inż Hannie Obarskiej Pempkowiak z Politechniki Gdańskiej.

Systemy hydrofitowe zostały zastosowane w potoku w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku…

HOP4

HOP1

HOP2

HOP3