Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” współorganizowało w Katowicach w dniu 5 maja 2016r. międzynarodowy warsztat Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) realizowany w ramach projektu unijnego pt. “Industrial Regions and climate policies: Trade Union’s perspectives” (IRCP) współfinansowanego z linii budżetowych KE. Europejskie związki zawodowe w projekcie omawiają m.in. swoje doświadczenia regionalne i zagadnienia dotyczące sytuacji energochłonnych sektorów gospodarki.

DSC_0141-2-1024x682

W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Dariusz Trzcionka i inni przedstawiciele PZZ „KADRA” (FZZ) – Panowie: Krzysztof Stefanek, Bogdan Studencki, Marek Wróbel, Krzysztof Mentlik, Józef Ryl, Grzegorz Trefon i Panie: Joanna Kwiecień oraz Anna Zięba-Kuczera. W warsztacie brali też udział przedstawiciele polskich związków należących do ogólnopolskich central związkowych (OPZZ i NSZZ „Solidarność”) oraz do europejskiej federacji przemysłowych związków zawodowych – industriALL Europe. Wśród prelegentów i ekspertów wczorajszego warsztatu znaleźli się Pan Zygmunt Łukaszczyk – prezes zarządu KHW S.A., Pan Tomasz Ślęzak – członek zarządu ArcelorMittal Poland S.A., Pan Kazimierz Grajcarek z KK NSZZ „Solidarność”, Pan Dariusz Potyrała z ZZG w Polsce, Pan Józef Niemiec i Pani Agnieszka Sternadel z ETUC, Pan Daniel Kiewra (Syndex) i Pan Jerzy Świądrowski z Centrum Czystych Technologii Węglowych – GIG.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) z siedzibą w Brukseli jest głosem pracowników w Unii Europejskiej i reprezentuje ponad 45 milionów członków z 89 organizacji związkowych z 39 krajów Europy, w tym 10 europejskich federacji sektorowych. Realizowany obecnie projekt ma pozwolić zidentyfikować najlepsze praktyki wdrażania niskoemisyjnych technologii w 7 regionach Unii Europejskiej (Yorkshire, Nadrenia Północna-Westfalia, Asturia, Flandria, Północna Szwecja, Stara Zagora, Śląsk), w których przemysł energochłonny odgrywa istotną rolę. Projekt ma również pozwolić przeprowadzić szeroką debatę na temat polityki klimatycznej UE z różnych perspektyw związków zawodowych.

Dzięki pomocy JSW S.A. przedstawiciele ETUC oraz koledzy ze związków zawodowych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji i Szwecji w trakcie udanej wizyty studyjnej w dniu 4 maja 2016r. zapoznali się z działalnością i zaletami instalacji stacji odmetanowania KWK „Pniówek”, wykorzystującą najlepsze dostępne technologie i praktyki służące ochronie środowiska, poprawie efektywności energetycznej, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, a także poprawiającej bezpieczeństwo pracy pracowników w tej kopalni węgla kamiennego na Śląsku.

Przewodniczący PZZ „KADRA” przestawił prezentację i omówił stanowiska Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” i Forum Związków Zawodowych. W prezentacjach ekspertów z regionu położyliśmy nacisk na problemy energochłonnych sektorów przemysłu w województwie śląskim i w Polsce, szczególnie górnictwa węgla i hutnictwa. Przewodniczący Dariusz Trzcionka odpowiadał też na pytania naszych kolegów związkowców z zachodniej europy (DGB, LO Sweden, TUC, ACV).

ETUC realizuje obecnie liczne projekty, szkolenia i badania, które na różnych obszarach merytorycznych mają poprawić i uskutecznić głos związków zawodowych przed Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami UE.

Grzegorz Trefon

http://www.kadra.org.pl/polityka-klimatyczna-w-regionach-przemyslowych-europy/ 

Polityka klimatyczna w regionach przemysłowych Europy

http://fzz.org.pl/aktualnosci/polityka-klimatyczna-w-regionach-przemyslowych-europy