Komisja Wyborcza poinformowała, że wyborach uzupełniających do składu Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A. wzięło udział 80 pracowników.

Oddano 80 głosów w tym 4 głosy były nieważne. Wobec tego, że do udziału w wyborach było uprawnionych 1419 pracowników, frekwencja wyniosła 5,6%.

Z tej liczby na kandydata Pana Sebastiana Demczyńskiego oddano 59 głosów, a na Pana Krzysztofa Chylińskiego 17 głosów.

W tej sytuacji wakujący mandat w Radzie Pracowników obecnej kadencji obejmuje Pan Sebastian Demczyński.