Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem skutków terroryzmu w ostatnich tygodniach. Trzeba mieć jednak na uwadze odniesienia historyczne do tych zagadnień. Warto przeanalizować te dane od 1970r. Grafiki są czytelne po kliknięciu w każdą z nich i kolejne oglądanie…

Ataki terrorystycze od 1970r

Mamy również motto na najbliższe dni.

Franciszek wg Mateusza

Podsumowanie jakie zmiany nastąpiły w wynagrodzenia poszczególnych krajów od 2007r (wszystko jest oczywiście względem stanu w tych z czwartego kwartału 2007r)

Przyrost wynagrodzeń w latach 2007 do 2015

Informacje z IPN przekazał prof. Cenckiewicz:

Stan wojenny w analizie z 1977r

Trochę wniosków do wyciągnięcia z faktu ucieczki obywateli z Syrii:

Sytuacja na froncie w Syrii