Wydano wytyczne i zalecenia dla studentów i pracowników PG w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

W związku z informacjami o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o wstrzymaniu planowanych wyjazdów pracowników i studentów PG do krajów azjatyckich i Włoch, a także o usprawiedliwieniu nieobecności w pracy i podczas zajęć osób powracających z tych kierunków. Zaleca się też bieżące śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) i stosowanie się do zaleceń higieniczno-sanitarnych GIS.

Decyzją władz uczelni, osoby przybywające bądź powracające obecnie z krajów azjatyckich oraz Włoch (zwłaszcza z regionów Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum) powinny ograniczyć aktywność społeczną w przeciągu najbliższych 14 dni i pozostać w tym czasie w domu, dokładnie monitorując swój stan zdrowia.

W razie wystąpienia dolegliwości ze strony układu oddechowego, powinny skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (psse.gda.pl) lub z najbliższym szpitalnym oddziałem chorób zakaźnych:

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk

Niezbędne informacje, dotyczące postępowania w przypadku podejrzeń o zarażenie koronawirusem można uzyskać też pod uruchomionym przez Ministerstwo Zdrowia numerem 800 190 590, linia jest czynna przez całą dobę.

Zalecana nieobecność pracowników PG w pracy będzie uważana za nieobecność usprawiedliwioną (pracownicy są proszeni o poinformowanie o tym fakcie kierownika danej jednostki).

Nieobecność studentów na zajęciach dydaktycznych również będzie nieobecnością usprawiedliwioną. Prowadzący zajęcia będą zobowiązani do odpowiedniego uwzględnienia sytuacji poszczególnych studentów w organizacji zajęć i zaliczeń.

Jednocześnie władze PG podjęły decyzję o wstrzymaniu wszystkich planowanych wyjazdów pracowników i studentów PG w omawiane regiony.

Informacji o zasadach postępowania pracowników i studentów PG udziela Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej:

Decyzja władz uczelni Politechniki Gdańskiej obowiązuje od 26 lutego 2020 do odwołania.

Przydatne linki:

WSSE w Gdańsku – http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/1044-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

GIS – https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

MSZ – https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa