Kongres odbywa się w dniach 13 – 14 czerwca 2018 roku w Wieliczce. Kongres jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce, a także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz strategii dla branży chemicznej.

Podczas Kongresu Dr Mateusz Aleksander Bonca, Prezes Zarządu  Grupy LOTOS stwierdził:

„Realizujemy projekty badawcze dotyczące #wodór, analiza produkcji cykloheksanu. Również widzimy dużą szansę w #elektromobilność i angażujemy się w projekty budowy miejsc ładowania.” 

Sukces poprzednich edycji Kongresu „Polska Chemia” pokazał, jak potrzebne dla polskiego sektora chemicznego jest stworzenie platformy do dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań technologicznych, prowadzenia procesów inwestycyjnych, bezpieczeństwa procesowego, innowacji czy wpływu otoczenia prawnego i ekonomicznego. W ciągu poprzednich edycji Kongresu naszymi gośćmi byli wybitni przedstawiciele świata biznesu, nauki, organizacji branżowych, polityki, a także największych firm polskiego sektora chemicznego.

źródło- Twitter PIPC i http://www.pipc.org.pl/kalendarz-wydarzen/kongres-polska-chemia-2018-pipc,p1708045851