W związku z wprowadzeniem w życie aktualnego regulaminu ZFŚS Rafinerii Gdańskiej, wraz z Spółkami ex-Lotosu, które podpisały z RG umowę o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej informujemy, że pracownicy tychże podmiotów mogą już składać w systemie wnioski o dofinansowanie wypoczynku urlopowego jak i również o dofinansowanie wypoczynku dzieci.

Czas na złożenie wniosku w pierwszym terminie jest w tym roku wydłużony.

Procedurę wnioskowania należy zakończyć przed końcem maja. Wypłata świadczeń nastąpi tak jak dotychczas, czyli:

  • do 30 czerwca – dla wniosków złożonych do dnia 31 maja,
  • do 30 września — dla wniosków złożonych w okresie od 1 czerwca do 15 września,
  • do 30 grudnia — dla wniosków złożonych w okresie od 16 września do 15 grudnia,

Wnioski złożone po dniu 15 grudnia nie będą rozpatrywane.

Dofinansowanie do wypoczynku dla dziecka wypłacane jest nie wcześniej niż dofinansowanie do wypoczynku urlopowego pracownika.

W przypadku emerytów informacje zostały rozesłane listownie na adresy podane do korespondencji.

 

Z pozdrowieniami

Zarząd ZZIT GL