Europejskie drogi pozostają najbezpieczniejsze na świecie, ale w których krajach jest najbezpieczniej? Sprawdź liczbę ofiar śmiertelnych na drogach w UE. 

Każdego roku tysiące ludzi traci życie lub doznaje poważnych obrażeń w wypadkach na drogach. W latach 2010-2019 liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie zmniejszyła się o 23%, ale spadek wskaźnika śmiertelności na drogach zwalnia w większości krajów UE, mimo że 8 z badanych krajów zarejestrowało w 2019 r. najniższy poziom śmiertelności.

W 2019 r. najbezpieczniej w UE było na drogach w Szwecji i Irlandii, a najmniej w Rumunii, Bułgarii i Polsce.

Infografika o statystykach śmiertelnych wypadków drogowych w UE w 2019 r
Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie na drogach w UE 

W Polsce w 2019 r. wskaźnik wynosił 77 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców. W perspektywnie ostatniej dekady nastąpił znaczny postęp – liczba ofiar w 2019 r. była o 26% niższa niż w 2010 r. – jednak w stosunku do 2018 r. praktycznie nie uległa zmianie.

W 2018 r., 12% ofiar śmiertelnych na drogach w UE było w wieku 18-24, podczas gdy tylko 8% populacji Europy jest w tym wieku, co oznacza, że młodzi ludzie są nieproporcjonalnie bardziej narażeni na śmiertelny wypadek drogowy. Jednak od 2010 r., liczba ofiar śmiertelnych w tej grupie wiekowej spadła o 43%.

Odsetek ofiar śmiertelnych w podeszłym wieku (65 lat i więcej) wzrósł z 22% w 2010 r. do 28% w 2018 r. Dzieci poniżej 15 roku życia stanowiły 2% ofiar.

Trzy czwarte (76%) ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w całej UE to mężczyźni – ta proporcja pozostaje praktycznie niezmienna od 2010 r. i jest podobna we wszystkich krajach UE.

Co robi UE, aby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych?

16 kwietnia 2019, Parlament zagłosował za nowymi przepisami mającymi na celu zmniejszenie liczby wypadków poprzez wprowadzenie szeregu zabezpieczeń, takich jak inteligentne dostosowanie prędkości, systemy ostrzegania o spadku poziomu uwagi kierowcy i awaryjny system hamowania. Jako że błąd ludzki dotyczy około 95% wszystkich wypadków drogowych, obowiązkowe technologie bezpieczeństwa mogą pomóc ocalić 25 000 istnień ludzkich i uniknąć co najmniej 140 000 poważnych obrażeń do 2038 r.

Aby uczynić drogi bezpieczniejszymi, UE wzmacnia również zasady zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury i pracuje nad harmonizacją przepisów dla pojazdów autonomicznych.