W Polsce badaniem koniunktury zajmuje się m.in. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, który szacuje, jak i prognozuje dane (m.in. dotyczące PKB, popytu krajowego, inwestycji, zatrudnienia i bezrobocia) wykorzystywane przy sporządzaniu barometru koniunktury dla polskiej gospodarki.

Obecnie najczęściej śledzonymi przez analityków wskaźnikami koniunktury jest PMI.

PMI 7 2016

 

PMI – wskaźnik jest konstruowany dla opisu aktywności gospodarczej w różnych krajach (w tym w Europie) i w gospodarce globalnej.

Wskaźniki PMI publikowane przez agencję Markit, która przeprowadza ankietę wśród managerów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa Purchasing Managers' Index, Indeks Menedżerów ds. Logistyki) i pyta o

nowe zamówienia, poziom produkcji, wielkość zatrudnienia, poziom dostaw, poziom zapasów.

Produkcja 07 2016

Ministerstwo Rozwoju obniżyło prognozę wzrostu PKB w 2016 r. z 3,8 proc. do 3,5 proc. – wynika z miesięcznych prognoz resortu.

MR skorygowało również prognozę dla inflacji CPI w 2016 r. z -0,4 proc. do -0,5 proc.

Z dokumentu wynika, że analitycy Departamentu Strategii Rozwoju w MR spodziewają się w całym roku wzrostu spożycia ogółem o 3,9 proc. (bez zmian względem prognoz sprzed miesiąca) oraz wzrostu inwestycji o 1,5 proc. (wobec 4,7 proc.).

W ocenie MR produkcja przemysłowa wzrośnie o 4,0 proc. (wobec 5,0 proc.).

Saldo obrotów towarowych w 2016 r. będzie dodatnie i wyniesie 5,6 mld euro (wobec 7,4 mld euro prognozowanych przed miesiącem).