Jak wynika z Komunikatu Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów na członków Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A. III kadencji będzie druga tura wyborów.. Po obliczeniu głosów oddanych w wyborach do Rady Pracowników w Grupie LOTOS S.A., które zostały przeprowadzone w dniach 23, 24, 25, 26  lutego 2015 roku Komisja Wyborcza stwierdza, że frekwencja wyborcza wyniosła 21 %. W tej sytuacji, zgodnie z art. 10, ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Komisja Wyborcza uznaje wybory za nieważne. W związku z tym druga tura wyborów odbędzie się w dniach 23 – 26 marca br.

Szczegółowy harmonogram działania podkomisji wyborczych zostanie opublikowany do dnia 11 marca.