Nasz typ to Sebastian Demczyński…

Druga tura wyborów uzupełniających do składu rady Pracowników Grupy LOTOS S.A. zostanie przeprowadzona w dniach 10, 11 i 12 września 2018 r.

Każdy pracownik Grupy LOTOS S.A. może oddać swój głos we wskazanych dniach w godzinach pracy Komisji, a więc od 13:15 do 14:45.

Komisja Wyborcza będzie pracowała w budynku CA 2 w recepcji, która znajduje się przy wejściu do restauracji PIT – Stop.

kandydat 2

Krzysztof Chyliński  

Pracuję w Grupie LOTOS S.A od 20 lat. Przez pierwsze 10 lat na stanowisku aparatowego w dawnym PZO 1 gdzie zdobyłem doświadczenie z obszaru produkcji rafineryjnej. Przez kolejne 4 lata pełniłem funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Uczestniczyłem w licznych seminariach i szkoleniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy zarówno w Gdańsku jak i we Wrocławiu. Byłem uczestnikiem szkoleń prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Trener dialogu”, „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, „Skuteczny negocjator”, „Naprzeciw restrukturyzacji”. Działając, jako Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy zająłem I miejsce w konkursie organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku „Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy”. Zwieńczeniem tego okresu było otrzymanie z rąk Głównego Inspektora Pracy odznaczenia Państwowego „Za zasługi dla ochrony pracy”.

Kolejne szkolenia, w których brałem udział to: „Wizerunek”, „Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom”, „ATEX- bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych”, „Zarządzanie bezpieczeństwem instalacji procesowych. Wprowadzenie do identyfikacji i oceny zagrożeń”.

Po upływie kadencji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy  zaproponowano mi stanowisko Specjalisty w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy LOTOS S.A., gdzie do dzisiaj pracuję.

Ponadto zdarzyło mi się napisać kilka  artykułów  na łamach czasopisma „przyjaciel przy pracy” laureata nagrody im. Haliny Krahelskiej . W  skład kolegium redakcyjnego tegoż czasopisma wchodzą między innymi dyrektor Departamentu Prawnego GIP ( Główny Inspektor Pracy), Departament Prawa Pracy MPiPS oraz Główny Specjalista GIP. Znalazły tam się takie tytuły jak: „Zarządzanie- przepis na bezpieczne prace”, „Asekuracja – czy praca we dwóch?”, „Rusztowania – podesty robocze”.

Startując w wyborach do Rady Pracowników jestem przekonany ,że umiejętności których nabyłem będą niezwykle przydatne w ramach prowadzonych spraw zgłoszonych przez  pracowników do Rady. Zwłaszcza w obliczu ewentualnej konsolidacji branży Pertochemicznej.  Już dzisiaj  jestem zaangażowany jako ekspert strony społecznej przez Warsaw Enterprise Institute, firmy badającej obawy społeczne w trakcie ewentualnej konsolidacji branży petrochemicznej.

Interesuje mnie bezpieczeństwo energetyczne i publiczne, a w wolnym czasie jeżdżę na rowerze.

kandydat 1

Sebastian Demczyński

Już od kilkunastu lat mam wielkie szczęście i zaszczyt pracować ze wspaniałymi ludźmi w Grupie LOTOS S.A. Przez ten okres poznałem strukturę naszej firmy i zasady jej funkcjonowania, ale przede wszystkim poznałem bardzo wielu z Was– i jak nieśmiało zakładam – znam Wasze opinie i Wasze oczekiwania wobec naszego Pracodawcy.

Pragnę również reprezentować także tych z Was, z którymi wcześniej nie miałem przyjemności współpracować, aby móc i Wasze oczekiwania przedstawić na forum Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A.

Jesteśmy w szczególnym okresie gwałtownych przekształceń sektora naftowego i w tej sprawie Rada Pracowników ma obowiązek przedstawiania swoich ocen. Dlatego zdecydowałem się kandydować na tak krótki okres kadencji. Wiem również o potrzebie i możliwości zgłaszania ocen do bieżącego funkcjonowania firmy. Przedmiotem prac Rady jest przedstawianie swojego stanowiska nt działalności i sytuacji ekonomicznej oraz przewidywanych w tym zakresie zmian (stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia działań. Będę wykorzystywał powyższe regulacje prawne, aby zapewniać rzeczywisty rozwój firmy.

Jako członek Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A. zobowiązuję się do zabierania wyraźnie słyszalnego i   efektywnego głosu w konsultacjach z Pracodawcą, które będą dotyczyć wszelkich spraw mających wpływ na dobro naszego zatrudnienia i dobro całej organizacji, w której pracujemy. Gorąco proszę o oddanie głosu na mnie.

Oczywiście jako przedstawiciel Pracowników Grupy LOTOS S.A. będę również wykorzystywał zdania niezależnych ekspertów