W tym roku kolejny raz chcieliśmy sprawdzić jak wiedzie się absolwentom wybranych uczelni wyższych. Poniższe zestawienie zawiera dane od osób, które ukończyły studia drugiego stopnia (lub równorzędne) 33 uczelni wyższych (próba co najmniej 450 osób).

Przy interpretacji wyników badania należy pamiętać, że na wysokość wynagrodzeń wpływa również szereg innych czynników niż tylko rodzaj ukończonej szkoły.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł „Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Dane ogólne

Najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w 2017 otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 228 PLN. Połowa z nich zarabiała w granicach od 5 789 do 12 100 PLN. Kolejne miejsca zajmują magistrowie uczelni technicznych, tj. Politechniki Warszawskiej (7 113 PLN), Politechniki Wrocławskiej (6 300 PLN), Politechniki Gdańskiej (6 008 PLN), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (6 000 PLN) i Politechniki Poznańskiej (6 000 PLN).
Warto zaznaczyć, że wynagrodzenia absolwentów aż 30 z 33 wyróżnionych uczelni były wyższe niż mediana Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, która wyniosła 4 157 PLN.

Tabelka 1. Wynagrodzenia całkowite absolwentów

studiów drugiego stopnia uczelni wyższych w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)*

szkoła wyższapróba25% zarabiało nie więcej niżmediana25% zarabiało nie mniej niż
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie1 2295 7898 22812 100
Politechnika Warszawska1 8365 0007 11310 812
Politechnika Wrocławska2 4074 5006 3009 250
Politechnika Gdańska1 2604 2106 0089 215
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie2 4334 2106 0008 797
Politechnika Poznańska1 5974 2116 0008 516
Uniwersytet Warszawski2 2814 2035 8459 000
Politechnika Łódzka1 2734 2005 8008 516
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu1 1854 2005 7509 200
Politechnika Śląska2 2924 0005 5398 100
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie6723 9835 5028 325
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu1 1594 2005 5008 000
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki1 1963 9205 3608 000
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie1 4033 7005 3007 800
Politechnika Częstochowska6153 4945 0007 600
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach1 0433 5004 9277 480
Politechnika Białostocka5903 4934 9277 500
Politechnika Lubelska6103 4934 9237 400
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie7923 7384 9006 700
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie1 8183 4934 8006 952
Uniwersytet Gdański1 4863 4934 7007 081
Uniwersytet Wrocławski1 4803 4934 6506 671
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu1 6413 3494 6006 651
Uniwersytet Łódzki2 0343 3494 5006 650
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza8513 3004 5006 600
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach5153 4934 5007 000
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu1 2113 1664 3606 800
Uniwersytet Szczeciński8903 2054 3276 076
Uniwersytet Śląski w Katowicach1 4893 2054 3206 362
Uniwersytet Zielonogórski5293 0504 2106 220
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie1 2383 0003 9875 900
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie9222 9503 9555 932
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II4862 8003 7005 600

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
*dla próby większej niż 450

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Dane przekrojowe wg OBW

Łukasz Jaszcz

https://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-osob-z-tytulem-magistra-wybranych-uczelni-wyzszych-w-polsce-w-2017-roku