W tym roku kolejny raz chcieliśmy sprawdzić jak wiedzie się absolwentom wybranych uczelni wyższych. Poniższe zestawienie zawiera dane od osób, które ukończyły studia drugiego stopnia (lub równorzędne) 33 uczelni wyższych (próba co najmniej 450 osób).

Przy interpretacji wyników badania należy pamiętać, że na wysokość wynagrodzeń wpływa również szereg innych czynników niż tylko rodzaj ukończonej szkoły.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł „Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Dane ogólne

Najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w 2017 otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 228 PLN. Połowa z nich zarabiała w granicach od 5 789 do 12 100 PLN. Kolejne miejsca zajmują magistrowie uczelni technicznych, tj. Politechniki Warszawskiej (7 113 PLN), Politechniki Wrocławskiej (6 300 PLN), Politechniki Gdańskiej (6 008 PLN), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (6 000 PLN) i Politechniki Poznańskiej (6 000 PLN).
Warto zaznaczyć, że wynagrodzenia absolwentów aż 30 z 33 wyróżnionych uczelni były wyższe niż mediana Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, która wyniosła 4 157 PLN.

Tabelka 1. Wynagrodzenia całkowite absolwentów

studiów drugiego stopnia uczelni wyższych w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)*

szkoła wyższa próba 25% zarabiało nie więcej niż mediana 25% zarabiało nie mniej niż
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 229 5 789 8 228 12 100
Politechnika Warszawska 1 836 5 000 7 113 10 812
Politechnika Wrocławska 2 407 4 500 6 300 9 250
Politechnika Gdańska 1 260 4 210 6 008 9 215
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 433 4 210 6 000 8 797
Politechnika Poznańska 1 597 4 211 6 000 8 516
Uniwersytet Warszawski 2 281 4 203 5 845 9 000
Politechnika Łódzka 1 273 4 200 5 800 8 516
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1 185 4 200 5 750 9 200
Politechnika Śląska 2 292 4 000 5 539 8 100
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 672 3 983 5 502 8 325
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1 159 4 200 5 500 8 000
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 1 196 3 920 5 360 8 000
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 403 3 700 5 300 7 800
Politechnika Częstochowska 615 3 494 5 000 7 600
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 1 043 3 500 4 927 7 480
Politechnika Białostocka 590 3 493 4 927 7 500
Politechnika Lubelska 610 3 493 4 923 7 400
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 792 3 738 4 900 6 700
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1 818 3 493 4 800 6 952
Uniwersytet Gdański 1 486 3 493 4 700 7 081
Uniwersytet Wrocławski 1 480 3 493 4 650 6 671
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 641 3 349 4 600 6 651
Uniwersytet Łódzki 2 034 3 349 4 500 6 650
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 851 3 300 4 500 6 600
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 515 3 493 4 500 7 000
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 211 3 166 4 360 6 800
Uniwersytet Szczeciński 890 3 205 4 327 6 076
Uniwersytet Śląski w Katowicach 1 489 3 205 4 320 6 362
Uniwersytet Zielonogórski 529 3 050 4 210 6 220
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1 238 3 000 3 987 5 900
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 922 2 950 3 955 5 932
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 486 2 800 3 700 5 600

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
*dla próby większej niż 450

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Dane przekrojowe wg OBW

Łukasz Jaszcz

https://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-osob-z-tytulem-magistra-wybranych-uczelni-wyzszych-w-polsce-w-2017-roku

Udostępnij