W 2016 mediana wynagrodzeń w Polsce wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie. Z kolei w samej Warszawie mediana wynagrodzeń była o 1 400 PLN wyższa i wyniosła 5 300 PLN brutto miesięcznie.

W 2016 roku w Warszawie najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w bankowości oraz IT. Mediany ich zarobków wyniosły odpowiednio 6 950 PLN i 6 6000 PLN brutto miesięcznie.

W tabeli 1 przedstawiono wynagrodzenia pracowników w firmach różnej wielkości zatrudnienia. Z danych wynika, że wraz ze wzrostem wielkości firmy rosły również wynagrodzenia.

Tabelka 1. Wynagrodzenia całkowite w Warszawie w 2016 roku w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

próba 25% zarabiało poniżej mediana 25% zarabiało powyżej
wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej) 5 972 3 900 5 660 8 000
duże przedsiębiorstwo

(250-999)

3 804 4 000 5 600 8 800
średnie przedsiębiorstwo

(50-249)

4 864 3 800 5 405 8 200
małe przedsiębiorstwo

(10-49)

2 912 3 400 4 550 7 067
mikro przedsiębiorstwo

(1-9)

1 157 2 950 4 000 5 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku


Z badania wynika, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy, którzy byli zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 6 500 PLN brutto miesięcznie.

Tabelka 2. Wynagrodzenia całkowite w Warszawie w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2016 roku (brutto w PLN)

próba 25% zarabiało poniżej mediana 25% zarabiało powyżej
przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

10 475 3 300 4 500 6 650
przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

8 269 4 500 6 500 10 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

Dyrektorzy w Warszawie w 2016 roku otrzymywali przeciętnie 16 000 PLN brutto.

Ich wynagrodzenie było dwukrotnie wyższe od płac kierowników. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 5 100 PLN, a pracowników szeregowych 3 159 PLN.

Tabelka 3. Wynagrodzenia całkowite w Warszawie w 2016 roku na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

próba 25% zarabiało poniżej mediana 25% zarabiało powyżej
pracownicy szeregowi 3 149 2 500 3 159 4 100
specjaliści 10 650 3 900 5 100 7 012
kierownicy 3 798 5 450 8 000 11 157
dyrektorzy 1 147 11 000 16 000 24 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

W poniższej tabeli przedstawiono wynagrodzenia warszawskich pracowników o różnym wykształceniu. Okazuje się, że osoby z wyższym wykształceniem zarabiały najwięcej.

Tabelka 4. Wynagrodzenia całkowite osób o różnym wykształceniu w Warszawie w 2016 roku (w PLN brutto)

poziom wykształcenia próba 25%

zarabiało poniżej

mediana 25%

zarabiało powyżej

podstawowe / gimnazjalne 81 2 350 3 000 3967
średnie 3 012 2 800 3 750 5 200
niepełne wyższe 1 018 3 500 4 673 6 776
wyższe zawodowe (inżynier/licencjat) 3 137 3 465 4 800 7 000
wyższe magisterskie 11 496 4 200 6 000 9 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Karolina Jurczak

https://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-w-warszawie-w-2016-roku

Udostępnij