Euro

W 2014 roku godzinowy koszt pracy wyniósł w Polsce średnio 35,1 zł. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W porównaniu do 2013 r. przeciętna stawka wzrosła o 3,5 proc. W przeliczeniu na euro koszty pracy w Polsce nadal należą do najniższych wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej.
W 2014 r. przeciętne koszty pracy wyniosły w UE 24,6 euro za godzinę. W krajach należących do strefy euro było to 29,2 euro. Szacunki oparto na danych z firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników – w wyliczeniach pominięto rolnictwo oraz sektor publiczny.
Zdecydowanie najwięcej godzina pracy kosztuje w Danii (40,3 euro), Belgii (39,1 euro), Szwecji (37,4 euro) oraz Luksemburgu (35,9 euro). Najmniej godzina pracy kosztuje w Bułgarii (3,8 euro), Rumunii (4,6 euro), Litwie (6,5 euro) i Łotwie (6,6 euro). Pod tym względem gorzej od Polski (8,4 euro) wypadają jeszcze tylko Węgry (7,3 euro).
Dane opublikowane przez Eurostat pokazują, że w Polsce obowiązują jedne z najniższych pozapłacowych kosztów pracy – według unijnej metodologii w 2014 r. wynosiły one nad Wisłą 18,7 proc. Średnia dla całej Unii wynosi 24,4 proc.
W ciągu ostatniej dekady przeciętne godzinowe koszty pracy wzrosły w Polsce z 21,5 do 35,1 zł.
(Źródło: Podatki.biz)