Rozpoczyna się kampania przedwyborcza do władz.

Członkowie ZZIT GL zainteresowani swoją działalnością we władzach, aby zostać umieszczonym na liście do głosowania podczas obrad planowanej Konferencji Delegatów muszą uzyskać poparcie od Delegatów do czwartku dnia 30 marca 2017r :

  • Kandydaci na Przewodniczącego (7 podpisów Delegatów);
  • do Zarządu (5 podpisów Delegatów) i
  • Komisji Rewizyjnej (5 podpisów Delegatów)

Przekazanie kompletu materiałów sprawozdawczych Delegatom – piątek 21 kwietnia 2017r

  Konferencja Delegatów za 10 tygodni – czwartek 11 maja 2017r

Na tej Konferencji dokonane zostaną wybory władz organizacji.

 

 

Uprawnionych                                                                 

 487  
Głosujący tradycyjnie

147

Głosujący mailem

6

Głosujący przez link

43

Ogółem

196

 

Frekwencja 40,25%

 

 

L.p. Nazwisko i imię NET Gdańsk Mailowo Południe Ogółem
1     Bielicki Władysław 3 26 3 0

32

2     Burakowska-Mawusi Joanna 10 11 0 0

21

3     Cebula-Franek Ewa 1 0 0 38

39

4     Cegłowski Adam 3 14 0 1

18

5     Dąbrowska Ludwika 0 15 0 0

15

6     Demczyński Sebastian 2 19 1 0

22

7     Iwańska Anna 3 11 1 0

15

8     Jacek Zdzisław 7 22 1 0

30

9     Jeznach Miłosz 5 19 1 0

25

10     Kamiński Marcin 4 7 0 0

11

11     Kastelik Katarzyna 7 3 2 3

15

12     Kaźmierczak Beata 1 11 0 0

12

13     Kierznikowicz Dorota 1 5 0

0

6

14     Klocek Halina 1 2 0 33

36

15     Kubik Bogusław 0 0 0

37

37

16     Majka Anna 1 4 0 36

41

17     Nadrowski Michał 1 11 1 0

13

18     Pach-Rudnicki Marek 3 9 0 0

12

19     Patyna Mirosław 12 14 0 0

26

20     Pęczek Renata 1 12 0 1

14

21     Plata Ryszard 2 21 1

0

24

22     Ponczek Mateusz 1 10 0 0

11

23     Prusik Sebastian 4 10 0 0

14

24     Radziszewska Elżbieta 1 15 2 1

19

25     Rapczyńska Iwona 3 14 0 0

17

26     Rożek Maciej 10 20 2 1

33

27     Stankiewicz Bogusław 1 8 0 0

9

28     Stolarczuk Michał 4 2 0 0

6

29     Szade Grzegorz 19 48 3 0

70

30     Trzcińska Ewa 7 29 2 0

38

31     Trzciński Andrzej 31 73 6 2

112

32     Urbańczyk Franciszek 2 2 0 38

42

33     Wabia Rafał 1 12 0 0

13

34     Złota Ewa 5 5 0 0

10

RAZEM oddanych głosów 157 484 26 191

858

 

Dla ułatwienia analizy – wyniki wg liczby uzyskanych głosów:

 

Nazwisko i imię NET Gdańsk Mailowo Południe Ogółem
    Trzciński Andrzej 31 73 6 2 112
    Szade Grzegorz 19 48 3 0 70
    Urbańczyk Franciszek 2 2 0 38 42
    Majka Anna 1 4 0 36 41
    Cebula-Franek Ewa 1 0 0 38 39
    Trzcińska Ewa 7 29 2 0 38
    Kubik Bogusław 0 0 0 37 37
    Klocek Halina 1 2 0 33 36
    Rożek Maciej 10 20 2 1 33
    Bielicki Władysław 3 26 3 0 32
    Jacek Zdzisław 7 22 1 0 30
    Patyna Mirosław 12 14 0 0 26
    Jeznach Miłosz 5 19 1 0 25
    Plata Ryszard 2 21 1 0 24
    Demczyński Sebastian 2 19 1 0 22
    Burakowska-Mawusi Joanna 10 11 0 0 21
    Radziszewska Elżbieta 1 15 2 1 19
    Cegłowski Adam 3 14 0 1 18
    Rapczyńska Iwona 3 14 0 0 17
    Dąbrowska Ludwika 0 15 0 0 15
    Iwańska Anna 3 11 1 0 15
    Kastelik Katarzyna 7 3 2 3 15
    Pęczek Renata 1 12 0 1 14
    Prusik Sebastian 4 10 0 0 14
    Nadrowski Michał 1 11 1 0 13
    Wabia Rafał 1 12 0 0 13
    Kaźmierczak Beata 1 11 0 0 12
    Pach-Rudnicki Marek 3 9 0 0 12
    Kamiński Marcin 4 7 0 0 11
    Ponczek Mateusz 1 10 0 0 11
    Złota Ewa 5 5 0 0 10
    Stankiewicz Bogusław 1 8 0 0 9
    Kierznikowicz Dorota 1 5 0 0 6
    Stolarczuk Michał 4 2 0 0 6

 

Wszystkie osoby są Delegatami w IX kadencji.

Udostępnij