W dniach 18-20 maja 2016 r. w Sali Kongresowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce odbył się XI Polski Kongres Naftowców i Gazowników. Patronat nad kongresem objęli: minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz, minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek.

Organizatorem kongresu był Zarząd Główny SITPNiG, a jego obrady skoncentrowały się na temacie: „Wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego w aspekcie niskich cen ropy naftowej i gazu ziemnego”.

Uczestnicy kongresu wiele uwagi poświęcili rynkowi ropy naftowej na świecie, kierunkom poszukiwań złóż węglowodorów w Polsce, a także środkom strzałowym i sprzętowi jako istotnym elementom optymalizacji produkcji i pozyskiwania danych w górnictwie naftowym w Polsce. Dyskutowano także o perspektywach eksploatacji dojrzałych złóż ropy naftowej w Polsce w dobie niskich cen węglowodorów, kierunkach rozwoju przemysłu naftowego oraz nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, technologicznych i procesowych w obliczu coraz większych wyzwań na rynku rafineryjnym i petrochemicznym.

Sławomir Sochacki-Bóbrka-1-2.jpg

LOTOS Petrobaltic reprezentował na Kongresie dyrektor ds. wydobycia Sławomir Sochacki, który przedstawił referat na temat wydobycia na Bałtyku, wyzwań i działań optymalizacyjnych na złożach B3 i B8.

Sławomir Sochacki-Bóbrka-2-2.jpg

Nasze wystąpienie zostało przyjęte bardzo dobrze i z wielkim zainteresowaniem – mówi Sławomir Sochacki. I dodaje: – Szczególne zainteresowanie uczestników kongresu wzbudziły działania LOTOS Petrobalticu wynikające z niskich cen ropy. Inne poruszane w prezentacji tematy, które przyciągnęły uwagę słuchaczy, to między innymi: produkcja na złożu B3, rozładunki ropy w morzu (STS) czy optymalne zagospodarowanie złoża B8. Celem spotkania było głównie podzielenie się wiedzą dotyczącą działań optymalizacyjnych i nowych rozwiązań umożliwiających rozwój przemysłu naftowego pomimo niskich cen ropy i gazu.

W Kongresie brał udział również przedstawiciel LOTOS Asfalt Adrian Szkudlarski, kierownik Projektu EFRA, który w swoim wystąpieniu omówił  Projekt EFRA oraz  pogłębiony przerób ropy naftowej. – Miałem zaszczyt zaprezentować  uczestnikom Kongresu Projekt EFRA, jego genezę oraz założenia – mówi Adrian Szkudlarski. – EFRA jest odpowiedzią sektora downstream Grupy LOTOS na wyzwania rynku, stąd bardzo dobrze wpisał się w temat konferencji.

Kongres w Bóbrce-Adrian Szkudlarski-2.jpg

Podczas kongresu odbyły się również uroczyste obchody 70-lecia Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, podczas których wręczono odznaczenia i tytuły honorowe. LOTOS Petrobaltic otrzymał Złotą Odznakę SITPNiG – jako wyraz wysokiego uznania i podziękowania za niezmiernie rzetelną, długoletnią działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz współpracę w realizacji celów statutowych.

Złota Odznaka SITPNiG dla LOTOS Petrobalticu – w imieniu LOTOS Petrobalticu z rąk przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Stanisława Szafrana i prezesa SITPNiG Stanisława Rychlickiego odznakę odebrał dyrektor Sławomir Sochacki.

Kongres w Bóbrce-Odznaczenie dla LPB-2.jpg

Agnieszka Kmiecik
LOTOS Petrobaltic