Na początku stycznia 2017 zaawansowanie całego Projektu EFRA przekroczyło 54%, przy planowanym poziomie zaawansowania 37,2%.

Nad głównym placem budowy górują już dwa nowe kominy dla DCU oraz HGU.

W obszarze projektowania wykonano już ponad 90% zadań, zakupy i dostawy przekroczyły poziom 78%, a prace budowlano-montażowe – 20%.

Ogromna kolumna próżniowa HVDU czeka na posadowienie, gdy zmontowany będzie potężny dźwig, który postawi na fundamentach też inne potężne aparaty – kolumnę destylacyjną i 2 reaktory instalacji DCU oraz zbiorniki.

Obok EC trwa  prefabrykacja czterech dużych zbiorników sekcji odwadniania koksu.

zbiorniki

Na początku stycznia realizacja całego Kompleksu Koksowania (instalacje: koksowania, hydroodsiarczania benzyny, sekcja magazynowania i wywozu koksu) osiągnęła 55%, a samych prac budowlano-montażowych – 15%.

Trwają przygotowania do transportu i posadowienia ciężkich i wielkogabarytowych aparatów.

Na fundamentach zainstalowano kolejne kolumny i zbiorniki oraz komin pieca DCU – mówi Andrzej Zakrzewski.  – Trwa montaż konstrukcji stalowych na żelbetowych estakadach i etażerkach oraz budowa instalacji podziemnych i fundamentów pod aparaty i maszyny. Ukończone zostały żelbetowe konstrukcje nośne reaktorów koksowania.

Ponadto scalane są moduły konstrukcji stalowej reaktorów koksowania.

Moduły te będą montowane w lutym 2017, w trakcie operacji podnoszenia i posadowienia obu reaktorów koksowania.

Naprzeciwko EC trwa widoczna już budowa magazynu koksu.

Wytwórnia wodoru – HGU

Zaawansowanie budowy HGU przekroczyło 58%, w tym prac budowlano-montażowych – 20%.

Na fundamentach i konstrukcjach stoi coraz więcej aparatów: reaktory; zbiorniki; wymienniki ciepła oraz komin pieca-reformera.

Firma KT sukcesywnie dostarcza kolejne aparaty, które montuje na fundamentach. Kontynuowana jest budowa pieca-reformera, zakończono prace montażowe głównych estakad PR7 i PR8 – wylicza Stefan Godlewski.

Zakończyły się prace przy części podziemnej rurociągu gazu ziemnego, który połączy nową stację redukcyjną gazu PSG (budowa ruszy w styczniu) z instalacją HGU.

Inne inwestycje

Najbardziej zaawansowana (ponad 90%) jest budowa budynku elektroenergetycznego, w którym trwa wyposażanie pomieszczeń.

budynek1

 Prowadzone są testy funkcjonalne instalacji własnych oraz odbiory poszczególnych pomieszczeń. Trwa instalacja i montaż urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb eksploatacyjnych nowych instalacji Programu EFRA – wylicza Sebastian Demczyński.

budynek

Obok budynku widać wysokie, żelbetowe  estakady instalacji destylacji hydrowaksu – HVDU.

Z drugiej strony budynku stoi już niewielki budynek kompresorowni wytwórni tlenu – OGU.

Kończy się już budowa potężnych estakad międzyobiektowych, a inne estakady rozbudowano i rozpoczęło się już układanie na nich rurociągów.

estakady

Trwa budowa dwóch zbiorników na półprodukty instalacji DCU.

Zaawansowana jest już budowa sieci podziemnych oraz budowa i przebudowa dróg, a także sieci i systemów elektroenergetycznych, sterowania oraz teletechnicznych.

Bogusław Posmyk