Zarząd  Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Grupy LOTOS

zaprasza na zabawę choinkową dzieci pracowników objętych wspólnym

Funduszem Świadczeń Socjalnych Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

urodzonych pomiędzy 1 stycznia 2008 roku a 31 grudnia 2021 roku

Zabawa choinkowa odbędzie się 10.12.2023 r. o godz. 13:00

w HOTELU GRANO ul. Pszenna 3 w Gdańsku.

Zapisy są przyjmowane w siedzibie związku (Budynek przychodni CA3 II piętro

pokój 2/12) lub pod numerem 83-97  bądź poprzez email:

andrzej.trzcinski@orlen.pl w terminie do 20 listopada br. włącznie.

Odbiór zaproszeń na zabawę będzie możliwy od 27 listopada do 6 grudnia br.

Po tym terminie zapisy nie będą przyjmowane!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY