– Zastanawiając się nad pełniejszym wykorzystaniem potencjału badawczego i organizacyjnego Politechniki Gdańskiej, podkreślaliśmy konieczność udziału we wszelkiego rodzaju innowacyjnych krajowych projektach inwestycyjnych, takich jak program związany z zagospodarowaniem dolnej Wisły – przypomniał prowadzący obrady dr Zbigniew Canowiecki, prezydent organizacji „Pracodawcy Pomorza”.

Dr Zbigniew Canowiecki podsumował dotychczasowe działania związane z tym projektem, takie jak posiedzenie Konwentu Politechniki Gdańskiej w czerwcu zeszłego roku, na którym podpisane zostało porozumienie o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły, jak również grudniowa debata poświęcona temu programowi, której gościem honorowym był dr Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Następnym krokiem ma być zorganizowanie kolejnego spotkania na wysokim szczeblu, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, mającego koordynować projekt.

Prof. Edmund Wittbrodt z Wydziału Mechanicznego opisał udział Politechniki Gdańskiej w badaniach kosmicznych. Jak zaznaczył, impulsem do uruchomienia interdyscyplinarnych studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) było powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej z siedzibą w Gdańsku. Współpracują z nią pracownicy naukowi Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG: prof. Marek Moszyński (wiceprezes), prof. Bogdan Wiszniewski (dyrektor Departamentu Badań i Innowacji) oraz prof. Andrzej Stepnowski (ekspert). Studenci TKiS biorą udział w projektach takich jak REXUS/BEXUS koordynowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

Działania dotyczące budowy w Polsce elektrowni jądrowej omówił prof. Kazimierz Duzinkiewicz z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Stwierdził, że przyjęty w 2014 r. Program Polskiej Energetyki Jądrowej przewiduje wybudowanie do 2030 roku dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej 6000 MW. Obecnie zakłada się, że elektrownia jądrowa powstanie w Żarnowcu lub Lubiatowie-Kopalinie na Pomorzu.

Prof. Jan Hupka z Wydziału Chemicznego przedstawił tematykę wydobycia w Polsce gazu łupkowego. Wyjaśnił zgromadzonym, że krajowe złoża tego surowca położone są głębiej i trudniej je eksploatować niż np. te znajdujące się w USA. Potrzebny jest też odwiert badawczy, na którym mogłyby być testowane nowe technologie wydobycia. Na Wydziale Chemicznym PG działa już Centrum Ropy i Gazu, a uczelnia jest koordynatorem projektu wybudowania Laboratorium Ropy i Gazu LabRiG. Politechnika była też koordynatorem naukowym projektu o nazwie EKOŁUPKI, stanowiącego część środowiskową programu NCBiR Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy.

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, omówił zmiany w funkcjonowaniu uczelni wyższych związane z projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawy 2.0). Podkreślił przy tym, że Politechnika Gdańska spełnia wymogi uczestnictwa w konkursie o status uczelni badawczej wyszczególnione w tym projekcie.

Ostatnie wystąpienie poświęcone było upowszechnianiu dorobku Politechniki Gdańskiej, poszczególnych wydziałów, naukowców oraz absolwentów. Szczepan Gapiński ze Stowarzyszenia Absolwentów PG zaprezentował książkę swojego autorstwa, zatytułowaną „Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa”, a prowadzący obrady dr Zbigniew Canowiecki zasugerował, że podobne publikacje należałoby przygotować na temat każdego z wydziałów naszej uczelni.

Fot. K. Krzempek

https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/konwent-pg-obradowal-na-temat-krajowych-inwestycji-reformy-nauki-i-promocji-dorobku?redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie