Dobra zmiana to w przypadku Grupy LOTOS S.A. dodatkowy członek Zarządu.

Spólki

W dniu 13 maja 2016 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, powołała do składu Zarządu :
Roberta Pietryszyna – Prezesa Zarządu z dniem 13 maja br.,
Mateusza Boncę – Wiceprezesa ds. Strategii i Rozwoju z dniem 1 czerwca br.,
Marcina Jastrzębskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych z dniem 13 maja br.,
Przemysława Marchlewicza – Wiceprezesa ds. Korporacyjnych z dniem 17 maja br.

Z osób powołanych (w czerwcu 2015r) na tą trzyletnią kadencję pozostają :

Mariusz Machajewski – Wiceprezes ds Finasów

Maciej Szozda – Wiceprezes ds Produkcji i Handlu