Jako  strona społeczna rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przedstawiamy swoje oceny zdarzeń związanych z zatrzymaniami przez organa ścigania osób wchodzących w skład władz firmy –  wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec powyższych działań. Jeśli postępowania prowadzone jest od 27 miesięcy to forma i sposób pierwszych przesłuchań jest dla nas zadziwiający.

Napiętnowane osoby przez swoją karierę zawodową poświęcały rozwojowi Grupy LOTOS i naszym zdaniem nieuzasadnione i powinny być prowadzone w normalnym trybie.

Udzielamy wszelkich niezbędnych gwarancji, że oskarżani dają rękojmię należytej współpracy z organami ścigania, a zwłaszcza, że stawią się na każde wezwanie i będą wyczerpująco wyjaśniać wszelkie kwestie wobec toczącego się postępowania karnego.

Jesteśmy zaskoczeni formułowanymi zarzutami szczególnie, że wielokrotnie strona społeczna uzyskiwała szczegółowe informacje, które już sformułowane na spotkaniu z Premierem RP z lipca 2006 roku przy udziale posłów z Komisji Skarbu Sejmu RP dotyczyły branży (w tym katastrofa ekologiczna na platformie BP w Zatoce Meksykańskiej) oraz świadomość o:

– wymaganej od menedżerów umiejętności podejmowania niezbędnych decyzji dla skutecznego zarządzania każdym projektem

– specyfiką działalności w obszarze poszukiwawczo – wydobywczym i szczególnie wysokich ryzyk tam występujących

– kryzysu związanego z gwałtownym i nieprzewidywanym spadkiem cen ropy naftowe w drugiej połowie 2014 roku (o ponad 60%),

– koniecznością dostosowania w latach 2014/2015 wszystkich realizowanych projektów na całym świecie do radykalnie zmienionej sytuacji makroekonomicznej,

– sprawnego wykonania przez specjalistów LPB niezbędnych adaptacji Projektu Zagospodarowania Złoża B8, co w konsekwencji zapewniło uruchomienie finansowania i kontynuacji prac zainicjowanych przez Zarząd tej firmy przy pełnej akceptacji przez decyzje nadzorcze

Brak istotnych zmian w realizowanym projekcie na nową sytuację zewnętrzną spowodowałoby zatrzymanie realizacji projektu o całkowitym budżecie 1,2 mld zł i straty kilkunastokrotnie większe od kosztu zakupionych prefabrykatów na nogi cylindryczne, które można było wykorzystać do innego celu lub odsprzedać.

Jak się okazuje obecnie prace projektu B8 mają kolejny raz przesunięty planowany koniec realizacji co jest sytuacją niepokojącą i z pewnością wywołaną również nieuzasadnionymi zmianami prowadzących projekty doświadczonych pracowników firm GK. Podobnie jest z innym strategicznym projektem EFRA. Ten fakt ma znacząco większy wpływ na efektywność firm Grupy Kapitałowej z tytułu utraconych korzyści z eksploatacji.

Seryjne zatrzymania byłych menedżerów spółek SP wpływają negatywnie na sytuację wewnętrzną wszystkich firm, wprowadzają obawy przed podejmowaniem decyzji, odkładanie ich w czasie i narastający marazm, brak zaufania i czasochłonne tworzenie mnóstwa dodatkowych dokumentów.

Ręczymy, że wszyscy oskarżani są zainteresowani szybkim wyjaśnieniem spraw i pełnym oczyszczeniem przed Sądami ze stawianych zarzutów.