IMG_1337

Siedem województw z szesnastu zadecydowało o weryfikowaniu i ocenie w najbliższych 60 miesiącach realizacji pakietu tematów w całej Polsce .

Jest to prawie co miesiąc jeden temat do załatwienia.

Nie jesteśmy autorami przedstawianego zestawienia, ale jeden a aktywnych internautów.

Ze swojej strony dla jednego nich dodajemy informacje o rzeczywistości w Europie – zdjęcie można powiększyć, a kwoty wolne od podatku dla „szarych” krajów nie występują z uwagi na podatek liniowy…. 

Co ma być to będzie:

– na każde dziecko 500zł od drugiego poczynając
– brak zamknięcia ani jednej kopalni i nie zwolni żadnego górnika
– reaktywacja Stoczni w Szczecinie
– przywrócenie poprzednich widełek wieku emerytalnego zamiast 67/67
– (ubranka dla dzieci 0 stawka VAT) tj. likwidacja VAT 8% (przepisy UE – ubranka muszą mieć nałożoną najniższą stopę VAT w danym kraju)
– obniżenie VAT do 22%,
– praca młodym i mieszkania socjalne na start jeśli założy rodzinę Program „Twoje mieszkanie”
– wzrost pensji pielęgniarkom i w samej służbie zdrowia przynajmniej x2
– przewalutowanie kredytów dla „frankowiczów”,
– zwiększenie 3 krotne kwoty wolnej od podatku,
– podniesienie renty i zwiększenie emerytur,
– podniesienie najniższej krajowej do poziomu UE (Polacy muszą godnie zarabiać),
– podwojenie nakładów na polską naukę
– repolonizacja banków
– nowe opodatkowanie hipemarketów i banków
– lekarz i dentysta w każdej szkole
– darmowe przedszkola
– obniżenie dla najmniejszych przedsiębiorstw zatrudniających min 3 osoby CIT z 19 do 15%
– wycofanie się z pakietu klimatycznego
– stworzenie systemu obrony terytorialnej kraju z organizacji paramilitarnych
– konstytucyjna ochrona lasów państwowych
– utrzymanie polskiej waluty tak długo, jak to tylko konieczne, by Polacy mogli żyć godnie i bezpiecznie
– obrona polskiej ziemi przed wykupem
– działanie na rzecz odbudowy nowoczesnego polskiego przemysłu dającego Polakom miejsca pracy i godne wynagrodzenia
– wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników
– polscy rolnicy powinni dostać należne im rekompensaty związane z embargiem rosyjskim
– zmiany dotyczących tzw. ustaw śmieciowych.
– odejście od kryterium zysku w służbie zdrowia
– NFZ powinna być zlikwidowana, pieniądze na ochronę zdrowia przekazać wojewodom
– informatyzacja ochrony zdrowia
– sieć szpitali zapewniająca pacjentom bezpieczeństwo.
– wzrost liczby lekarzy i pielęgniarek
– prawo rodziców do decydowania o edukacji swoich dzieci
– likwidacja gimnazjów, przywrócenie 8- klasowej szkoły podstawowej i 4-letnie liceum
– likwidacja systemu testowego
– umacnianie polskiej kultury, instytucji jej służących promowaniu treści, które dają poczucie dumy z naszej wspólnoty
– zlikwidowanie dysproporcji pomiędzy klientami banków a tymi instytucjami
– opłaty za usługi bankowe na takich zasadach i wysokości jak w innych krajach UE
– bankowy tytuł egzekucyjny, przekleństwo wielu polskich rodzin, musi być zlikwidowany
– zwiększenie popytu poprzez podniesienie płac, wsparcie eksportu- program uruchomienia biliona 400 mld zł. na inwestycje, łącznie z funduszami europejskimi
– rozwój budownictwa mieszkaniowego
– program reindustralizacji
– odbudowanie polskiego przemysłu
– wycofanie się z pakietu klimatycznego
– instytucje naukowe muszą zostać odbiurokratyzowanie
– pałac prezydencki będzie miejscem, gdzie na neutralnym gruncie mogą spotkać się przedstawiciele różnych grup społecznych
– nie unikanie trudnych sytuacji, brak uciekania od nich, bycie arbitrem
– polska gospodarka musi być oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych
– Powołanie Narodowej Rady Rozwoju
– Powołanie Rada Przedsiębiorczości
– sprawna i skuteczna dyplomacja
– stworzenie bezpieczeństwa energetycznego

Trzeba refleksji nad realnością obietnic i pilnej obserwacji prawdziwych intencji wszystkich zgłaszających tego typu deklaracji…