Realnie od 2000r

Oby tylko nikt nie przerwał tej tendencji…