Zbliża się koniec kadencji zarządu Lotosu – Nafta

Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące funkcje w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji:

http://www.lotos.pl/1695/grupa_kapitalowa/komunikaty/konkurs_na_czlonkow_zarzadu_grupy_lotos_sa_ix_kadencji

Zbliża się koniec kadencji zarządu Lotosu

fot. Piotr Waniorek

Rada nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła konkurs na prezesa oraz czterech wiceprezesów spółki. Ma to związek z kończącą się w czerwcu tego roku kadencją obecnego zarządu spółki. Najprawdopodobniej powołanie dotychczasowych członków zarządu spółki na kolejną kadencję będzie jedynie formalnością.

Podobny konkurs organizowany był trzy lata temu, kiedy rada nadzorcza Lotosu poszukiwała kandydatów na VIII wspólną kadencję w zarządzie Lotosu. Ostatecznie na kolejną kadencję powołanych zostało wszystkich pięciu dotychczasowych członków zarządu.

Tegoroczny konkurs, na IX wspólną kadencję w zarządzie Lotosu, dotyczy stanowisk: prezesa zarządu oraz czterech wiceprezesów: ds. poszukiwań i wydobycia, ds. produkcji i handlu, ds. ekonomiczno-finansowych oraz ds. strategii i rozwoju.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 16 kwietnia br., a rozmowy kwalifikacyjne rady nadzorczej z kandydatami mają się odbywać w okresie od 18 do 22 maja br.
W ogłoszeniu konkursowym zastanawiać może jedynie połączenie kompetencji dwóch obecnych wiceprezesów spółki w jedno stanowisko (wiceprezes ds. produkcji i handlu) oraz poszukiwanie kandydata na stanowisko, którego dotąd w zarządzie Lotosu nie było (wiceprezes ds. strategii i rozwoju).