Zarząd Główny FZZ  w dniu 28 marca 2017 r jednomyślnie przegłosował uchwałę w sprawie przyjęcia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w struktury FORUM Związków Zawodowych.

Zarząd Główny zajmie się również pracami Branży ochrony zdrowia FZZ i oceną prac Komisji Statutowej w zakresie zmian w Statucie i Ordynacji wyborczej Forum Związków Zawodowych.

Forum Związków Zawodowych zwołało posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczą Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” i Bogusław Studencki, Krzysztof Stefanek i Marek Gacka – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” oraz Wioletta Janoszka i Józef Ryl – członkowie ZG PZZ „KADRA”. Posiedzenie rozpoczęło się o 10:00 w budynku FZZK przy ul. Jaracza 2.

Nastąpiła zmiana we władzach FZZ – Zarząd Główny zadecydował o powołaniu na sekretarza generalnego Zygmunta Mierzejewskiego, a na dotychczas zajmowaną funkcję członka Prezydium ZG wszedł Rafał Jankowski .

W czasie posiedzenia Przewodnicząca Forum omówiła również sprawozdanie finansowe z działalności za 2016 rok, a także zostanie omówiona została propozycja zmian w budżecie FZZ na 2017 rok.

Forum Związków Zawodowych to trzecia co do wielkości reprezentatywna centrala związkowa w Polsce (obok NSZZ „Solidarność” i OPZZ). W FZZ zrzeszonych jest ponad 300 tysięcy działaczy związkowych. Jedną z największych organizacji należących do Forum jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”, a także Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy. FZZ w największym stopniu tworzą organizacje wywodzące się z branży ochrony zdrowia oraz Służb Mundurowych. Co ważne, związki zawodowe służb mundurowych objęte są zasadą monizmu, tj. każda z poszczególnych grup (Policjanci, Strażnicy Graniczni, Funkcjonariusze Służby Więziennej i inni) może stworzyć tylko jedną organizację związkową. Dotychczas do Forum Związków należała większość organizacji związkowych zawodowych Służb Mundurowych, oprócz NSZZ Policjantów.

NSZZ Policjantów przystąpił do konfederacji FZZ. Jest to największa organizacja związkowa służb mundurowych w Polsce, licząca niespełna 40 tysięcy działaczy. W Forum Policjanci będą stanowić drugą siłę, zaraz po Pielęgniarkach i Położnych. Przewodniczący Rafał Jankowski będzie reprezentować Policjantów w Radzie Dialogu Społecznego oraz zasiadać w Prezydium Forum Związków Zawodowych.

1. Dorota Gardias, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych:

„To jest niewątpliwie jeden z naszych największych sukcesów. Forum Związków Zawodowych okazało się najbardziej przyjazną, wiarygodną i dającą największe szansę na skuteczną obronę praw pracowniczych ofertą. Potwierdziliśmy tym samym, że nie trzeba być blisko partii politycznych, nie trzeba być najgłośniejszym i najbardziej radykalnym. Od kiedy zostałam Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych podkreślałam, że związki zawodowe powinny się dystansować od narastającego konfliktu politycznego. Niezmiennie twierdziłam, że powinniśmy reagować tam gdzie pracownikom dzieje się krzywda. Poza tym, przystąpienie tak dużej grupy zawodowej powinno być sygnałem, że reprezentatywność rozumiana jako możliwość uczestnictwa w najważniejszych instytucjach dialogu w Polsce i Europie jest wciąż wartością dodaną, a nie tylko wizerunkową zagrywką, nieważną z punktu widzenia skutecznej działalności związkowej. Liczę, że Policjanci się u nas rozgoszczą i nie będą żałować tej decyzji.”

2. Rafał Jankowski, Przewodniczący NSZZ Policjantów:

„Policja jest formacja z definicji apolityczna a FZZ to jedyna centrala związkowa w kraju,która zapewnia nam taki status. Konieczne dla nas jako czterdziestotysiecznej organizacji było odzyskanie reprezentatywnosci , która utraciliśmy kilka lat temu. Bardzo istotny dla nas jest powrót do  Rady Dialogu Społecznego, bo jest to jedyne miejsce w kraju gdzie odbywa się prawdziwy dialog . Poprzez FZZ nasz głos słyszany będzie tez  organizacjach europejskich.Chciałem tez przypomnieć, ze jesteśmy organizacja, która była członkiem założycielem FZZ  i nie wyobrażam sobie by reprezentowała nas inna centrala.”