Dnia 10 lipca odbyło się pierwsze spotkanie strony społecznej sporu zbiorowego w Grupie Lotos S.A. z p. Włodzimierzem Szordykowskim.

Mediator zapoznał się z treścia projektu Porozumienia, który proponują obie organizacje dla zakończenia sporu.

Przedstawione zostały argumenty uzasadniające oczekiwania pracowników i to, że aktualne rozbieżności są zdaniem zwiazków zawodowych niezbyt duże, a Pracodawca jak dotychczas nie przedstawił żadnego uzasadnienia dla odmowy jego podpisania do 30 czerwca. Spotkanie trwało ponad 70 min.

Mediator po ocenie dokumentacji sporu oraz argumentów strony społecznej, jeszcze w dniu 10 lipca miał spotkać się z przedstawicielem Grupy Lotos.

Związki zawodowe zaapelowały o pilne procedowanie tematów, aby nie było potrzeby organizowania referendum w trybie ustawy.

Z uwagi na fakt, że Mediator jest Sekretarzem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest nadzieja na osiągniecie konsensusu.