W najbliższym czasie tj. w tym samym okresie, co planowane złożenie wniosku formalnego do Komisji Europejskiej, Związki Zawodowe LOTOS (z wyłączeniem NSZZ Solidarność, który odmówił) przekażą przygotowany już dokument „Porozumienia dotyczącego gwarancji dla pracowników” obu Grup Kapitałowych w związku z prowadzonym procesem konsolidacji Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN.

Bez dialogu, którego brak w obecnym procesie od 15 miesięcy występują znaczące zagrożenia dla załóg obu podmiotów.

Jest poparcie dla  wdrażania jak najszybciej ścisłej synergii firm sektora – co zapewnić może oszczędności w logistyce i wielu innych obszarach działalności.

Oczekujemy na zapewnienie realizacji postulatów, które mają dla nas kluczowe znaczenie i jest tożsame z  uspokojeniem, napiętej atmosfery wśród pracowników:

1.  Dalszy rozwój technologiczny wszystkich spółek z utrzymaniem poziomu nakładów inwestycyjnych w Polsce proporcjonalnie do wartości infrastruktury aktualnej w momencie łączenia firm w perspektywie najbliższych 15 lat,

2.  Gwarancje dla zatrudnionych w spółkach co najmniej na tym samym poziomie jak w przypadku budowy koncernu ENERGA,

 3.  Zapewnienie o stosowaniu w systemie wynagradzania standardów wynikających z wartościowania stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej branży paliwowo-energetycznej i petrochemicznej.

 4.  Właściwy charakter współpracy pomiędzy stroną społeczną, a Pracodawcą

Dobrym przykładem dla stworzenia właściwej atmosfery konsolidacji były pakiety uzgodnione przy powołaniu Energa i Grupy Azoty.

Pakiety społeczne, które zabezpieczały prawa pracowników, dawały gwarancje zatrudnienia – uzgodnione między związkami zawodowymi a zarządami spółek.

W obowiązującej strategii są duże perspektywy rozwoju spółki – nadal ze strony „większego brata” brak deklaracji odnośnie realizacji obowiązującej strategii do 2022 roku oraz następnych 10 lat z zapisanymi konkretnymi inwestycjami do zrobienia w przyszłości.

W zatwierdzonej strategii na okres do 2022 roku szacowano nakłady ponad 9,4 miliarda zł na nowe inwestycje i to jest dla załóg gwarancja tego, że będzie praca w spółkach Grupy Kapitałowej Grypy LOTOS.

Poniżej Deklaracje PKN nt skutków połączenia

Skrót dwugodzinnej Debaty (45 min) – https://gdansk.tvp.pl/42887035/debata-lotos-orlen