W dniu 05.10.2022r na ręce Prezesa Rafinerii Gdańskiej, Pana Adriana Szkudlarskiego złożone zostały pisma, podtrzymujące stanowisko związków zawodowych w temacie sporu zbiorowego z 18 marca br., w nawiązaniu do uzyskanej przez pracodawcę opinii prawnej. Podobnej treści dokumenty zostały złożone w następujących spółkach:

  1. Lotos Lab
  2. Lotos Petrobaltic
  3. Lotos Serwis
  4. Lotos Oil

Poniżej dokumenty złożone w RG:

Pisma ZZ o kontynuacji sporów zbiorowych